-

Vertaistukihenkilö

Vertaistukihenkilö toimii tukena omien kokemustensa pohjalta mielenterveyskuntoutujalle, psyykkisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevalle tai mielenterveyskuntoutujan omaiselle. Vertaistukihenkilöllä on läheisenä tai omaisena saatua kokemusta mielenterveyden ongelmista ja kuormittavasta elämäntilanteista selviytymisestä. Vertaistukihenkilö on rinnalla kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat tukiverkostot ovat puutteellisia. Tuen muotoja voivat olla keskustelu tai yhdessä tekeminen – toisinaan myös kevyempi kuulumisten vaihto voi olla riittävä tuki. Vertaiskeskustelut tapahtuvat Hyvän mielen talolla, kävelytapaamisissa tai etänä puhelimitse, Teamsissa tai Toivo-sovelluksen kautta. Tiedotamme kohdassa vapaaehtoisten koulutukset ja perehdytykset tulevista vertaistukihenkilöiden koulutuksista.