Arvot ja säännöt

Toimintaa ohjaavat arvot

1. Ihmisen sisäisen voiman tunteen kasvaminen
Vertaistukeen ja vuorovaikutukseen perustuva yhteisöllinen toiminta
lisää voimavaroja toipumiseen ja selviytymiseen.

2. Ihmisten tukeminen inhimillisen arvokkuuden säilyttämisessä
Ihmisten arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus auttavat itsetunnon säilyttämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

3. Tasavertaisten oikeuksien toteutuminen
Yhdistystoiminnan avulla vaikutetaan myönteisesti kuntoutujien ja
omaisten yhteiskunnalliseen asemaan ja tasavertaisten oikeuksien
toteutumiseen.

4. Ruohonjuuritason osaamisen ja kokemustiedon arvostaminen
Hyvän mielen talon toiminnassa arvostetaan moniasiantuntijuutta ja
erityisesti tuetaan kokemustoimijuuden hyödyntämistä omassa
toiminnassa ja mielenterveystyön kehittämisessä.