Arvot ja säännöt
-

Toimintaa ohjaavat arvot

Hyvän mielen talossa pyrimme toimimaan tavalla, jossa ihmisten väliset kohtaamiset tukevat hyvää mielenterveyttä. Olemme yhteisesti työstäneet seuraavia asioita toiminnan peruslähtökohdiksi.

 

1. Ihmisen sisäisen voiman tunteen kasvaminen
Vertaistukeen ja vuorovaikutukseen perustuva yhteisöllinen toiminta lisää voimavaroja toipumiseen ja selviytymiseen.

2. Inhimillisen arvokkuuden säilyttäminen
Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen, arvostava, kohtaaminen auttavat itsetunnon säilyttämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

3. Tasavertaisten oikeuksien toteutuminen
Hyvän mielen talo ry vaikuttaa toiminnallaan myönteisesti jäsentensä yhteiskunnalliseen asemaan ja tasavertaisten oikeuksien
toteutumiseen.

4. Kokemusasiantuntijuuden ja tutkimukseen perustuvan tieteellisen tiedon arvostaminen
Hyvän mielen talon toiminnassa arvostetaan moniasiantuntijuutta ja erityisesti tuetaan kokemustoimijuuden hyödyntämistä omassa toiminnassa ja mielenterveystyön kehittämisessä.

Säännöt