Minä ja muut -itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kurssi
-

Minä ja muut

– itsetuntemuksen ja sosiaalisten taitojen kurssi

 

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan ja kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan, oppia haitallisten ajatusten kanssa työskentelyä sekä löytää itselleen sopivan tavan olla suhteissa muihin ihmisiin. 

Osallistujamäärä: 6

Tavoitteet: Osallistujan 

  • Itsetuntemus ja itsetunto vahvistuvat 
  • Taito käsitellä omia tunteita ja työskennellä ajatusten kanssa kehittyvät 
  • Rohkeus osallistua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lisääntyy 

 

Sisältö: Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. 

  • Itsetuntemus ja vahvuuksien tunnistaminen 
  • Tunnetaidot
  • Ajatusten kanssa työskentely, optimismi ja pessimismi 
  • Vuorovaikutustaidot, millainen keskustelija / kuuntelija olen  
  • Minä ryhmän jäsenenä, toimintatapani ja roolini ryhmässä, reviirini ja rajani 
  • Minä ja muut: yksinäisyys, ystävyys, parisuhde, kontaktien luominen
  • Muutokset minussa ja elämässäni

Toteutus: Kurssi sisältää lyhyitä alustuksia käsiteltävistä teemoista, yksilötehtäviä, pari- ja pienryhmäkeskustelua ja -harjoituksia. Osallistujat saavat tehtäviä ja harjoituksia myös kokoontumisten väliajalla tehtäväksi. 

Kesto: 6 x 2 t, lisäksi itsenäistä harjoittelua kokoontumisten väliajalla ja booster-tapaaminen 2 t 

Kouluttaja: Päivi Isojärvi

Hinta: Osallistujille maksuton.

Lisätiedot: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.