Vapaaehtoisten koulutukset ja perehdytykset
-

Vapaaehtoisten koulutukset ja perehdytykset 2023

Olohuonevapaaehtoisten koulutus ma 6.2. klo 10-15

Paikka: Hyvän mielen talo, Repo

Koulutus tarjoaa tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista.

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija matalan kynnyksen olohuoneessa. Tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä) sekä omien valmiuksien ja osaamisen mukaan yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla (esim. pelailu, askartelu tai visailu). Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan).

Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen suolaista purtavaa. Mahdollisuus ottaa mukaan ja lämmittää myös omia eväitä. Kouluttajana Jenni Tulppo.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p. 044 901 7212.


Vertaistukihenkilöiden täydennyskoulutus ja vertaistapaaminen la 18.3. klo 10-14

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona

Koulutus on suunnattu Hyvän mielen talon vertaistukihenkilöille, jotka ovat jo käyneet vertaistukihenkilöiden peruskoulutuksen ja ovat toiminnassa mukana olevia vertaistukihenkilöitä. Koulutuksen teemoina ovat vertaistukihenkilötoiminnasta saatuihin palautteisiin tutustuminen, kokemusten vaihtaminen ja jakaminen sekä vertaistuen keskeisten tavoitteiden ja vuorovaikutukseen liittyvien asioiden kertaaminen.

Täydennyskoulutus sisältää vertaistuellista jakamista ja virkistävää yhdessäoloa. Koulutuksessa pääpaino on keskustelussa ja harjoitusten tekemisessä. Kahvitarjoilu sisältäen ruokaisaa purtavaa. Kouluttajina Piia Saraspää ja Jenni Tulppo.

Ilmoittautuminen viimeistään 16.3. Jennille: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212 tai Piialle: piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi, p. 041 540 2354.


Tietoa ahdistuneisuudesta ja keinoja ahdistuneisuuden helpottamiseen –koulutus vapaaehtoistoimijoille la 6.5. klo 10-14

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona

Koulutuksen tavoitteena on 1.) lisätä ymmärrystä ahdistuneisuudesta mielenterveyden häiriönä sekä moniin mielenterveyden ongelmiin tai kuormittaviin elämäntilanteisiin liittyvänä oireena sekä 2.) tarjota tietoa erilaisista ahdistuksen itsehoito-/oma-apukeinoista, joilla voi helpottaa ahdistuneisuutta. Näiden pohjalta koulutus antaa vapaaehtoisille valmiuksia ottaa puheeksi ahdistuneisuuteen liittyviä teemoja ja olla oman kohderyhmänsä tukena ja apuna löytämässä keinoja ahdistuneisuuden helpottamiseksi.

Koulutukseen sisältyy teoriaosio, keskustelua ja osallistavaa yhteistä työskentelyä. Kahvitarjoilu sisältäen ruokaisaa purtavaa. Mukaan mahtuu yhdeksän osallistujaa.

Ilmoittautuminen viimeistään 4.5. Jennille: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212.