Vapaaehtoisten koulutukset ja perehdytykset
-

Vapaaehtoisten koulutukset ja perehdytykset 2022

 

Olohuonevapaaehtoisten koulutus

Aika: ti 1.2.2022 klo 10-15

Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., Repo

Kohderyhmä: Uudet olohuonevapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ja tehtävässä aloittavat vapaaehtoiset

Osallistujamäärä: 6

Tavoite: Osallistuja saa perusvalmiudet ryhtyä olohuonetoiminnan vapaaehtoiseksi.

Sisältö: Koulutus tarjoaa tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista. Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on ennen kaikkea läsnäolija matalan kynnyksen olohuoneessa. Tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä) ja omien valmiuksien ja osaamisen mukaan yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla (esim. pelailu tai visailu). Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen pientä välipalaa. Mahdollisuus ottaa mukaan ja lämmittää myös omia eväitä. Kouluttajana Jenni Tulppo.

Hinta: Maksuton.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p. 044 901 7212.


Mielenterveyden ensiapu® 1-koulutus Mielenterveys elämäntaitona (Hyvän mielen talon vapaaehtoisille ja kokemusasiantuntijoille)

Aika: la 26.3.2022 ja la 9.4.2022 klo 9–16 

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu (sisäänkäynti Vaarankadun puolelta) 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijoille ja vapaaehtoisille. 

Tavoite: Osallistuja  

  • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
  • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä 
  • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. 

Sisältö: Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat: 

  • Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvinvointia 
  • Tunnetaidot 
  • Elämän monet kriisit 
  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus 
  • Elämänhallinta 

Kouluttajat: Mielenterveyden ensiapu® 1 –ohjaajat Virve Saaranen ja Jenni Tulppo 

Hinta: Koulutus oppikirjoineen on maksuton (oppikirjan Mielenterveys elämäntaitona arvo on 40 €). 

Ilmoittautuminen ja lisätietoa 4.3.2022 mennessä: 

virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 718 6762  

jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212 

Ks. koulutusesite täältä

 

Vuoden 2021 osalta jatkuvat vielä seuraavat koulutukset:

Vapaaehtoisten kouluttajien koulutus - Pedagogisia perustaitoja –osio

Kokoontumisajat: ti 28.9.2021 klo 16.30-19, la 2.10.2021 klo 9-16, la 16.10.2021 klo 9-16 ja to 9.12.2021 klo 16.30-19.30 sekä booster-tapaaminen keväällä 2022. Lisäksi itsenäistä opiskelua noin 20 tuntia.

Paikka: Asema-tila, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu (1. kokoontumisen paikka tarkentuu myöhemmin.) ja Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina kouluttajina / ohjaajina Hyvän mielen talon järjestämissä mielenterveyskuntoutujille ja omaisille tarkoitetuissa koulutuksissa (mm. Prospect-koulutukset mielenterveyskuntoutujille ja omaisille, Omaisen ABC, Tunnetaitoja omaisille, Onnen taidot, Minä ja muut, vapaaehtoisille ja kokemusasiantuntijoille tarkoitetut perus- ja täydennyskoulutukset).

Koulutukseen osallistuvalta odotetaan hieman jo aikaisempaa ryhmänohjaus-/kouluttaja-/esiintymiskokemusta ja tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaitoja (MS Office, Internet, sähköposti, Teams).

Osallistujamäärä: 10 (tai epidemiarajoitusten ja Hyvän mielen talon kokoontumisohjeiden mukaan)

Tavoite: Koulutukseen osallistuneella on perustietoa oppimisesta, sen ohjaamisesta sekä erilaisista opetusmenetelmistä, taitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta.

Sisältö:  Mm. oppimisprosessi ja oppimistyylit, opetuksen osatekijät ja opetusmenetelmät, koulutuksen suunnittelussa ja koulutustilanteessa huomioitavia seikkoja, koulutuksen ohjaamiseen liittyvän työparityöskentelyn suunnittelu sekä seurantatapaaminen, jossa arvioidaan jo toteutunutta toimintaa ja sovitaan jatkotyöskentelystä.

Kouluttajaksi kouluttautumiseen kuuluu Pedagogisia perustaitoja –osuuden lisäksi - sitä ennen tai sen jälkeen - oma osallistuminen koulutukseen, jossa myöhemmin toimii kouluttajana, perehtyminen ohjattavan koulutuksen materiaaliin ja toteutustapoihin sekä kokeneemman kouluttajan kouluttajaparina toimiminen (pilottikoulutus).

Hinta: Osallistujille maksuton.

Hakeutuminen ja haastattelut: Koulutukseen hakeutuvat täyttävät 9.9.2021 mennessä hakulomakkeen, jonka pohjalta hakijat haastatellaan ajalla 15.-17.9.2021.

Täytä hakulomake tästä linkistä

Lisätietoa: Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään toistaiseksi maskin käyttöä.