Kokemusasiantuntijatoiminta
-

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijatoiminta

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omaa tai läheisenä saatua kokemusta mielenterveyshäiriöiden kanssa elämisestä sekä halua hyödyntää kokemuksiaan mielenterveystyössä.

Kokemusasiantuntijat voivat toimia mm.
- Kokemuskouluttajina ja kokemuspuheenvuoron esittäjinä oppilaitoksissa, työyhteisöissä, yleisötilaisuuksissa ja asiakas- ja potilasryhmissä
- Kehittäjäasiakkaina palvelujen ja tuotteiden kehittämistyössä, esim. työryhmissä, ohjausryhmissä ja asiakasraadeissa
- Viestintä- ja tiedotustehtävissä sekä haastateltavina mediaan ja opinnäytetöihin
- Ammattilaisen rinnalla esim. hoitosuunnitelmakokouksissa ja potilasohjaustilanteissa.

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijoille järjestetään koulutusta, tehtäväkohtaista yksilöllistä ja ryhmämuotoista valmennusta ja tukea sekä työnohjausta, virkistystä, tutustumiskäyntejä ja opintoretkiä. 

Lisätietoa:
Kokemustoiminnan koordinaattori Niina Konttila-Räsänen, niina.konttila-rasanen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 7186 762.