-

Prospect-koulutukset

Tulossa: Prospect-koulutus mielenterveyskuntoutujille 22.5.-12.6.2024

Hyvän mielen talo osallistuu Euroopan omaisjärjestöjen liiton (Eufami) Prospect Plus -kehittämisprojektiin (2022-2023), missä päivitetään Prospect-koulutusohjelmat

  • mielenterveyskuntoutujille
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
  • mielenterveyskuntoutujille, -omaisille ja ammattilaisille suunnattu yhteinen Prospect Yhteinen pohja -moduuli.

Syksyn-talven 2022-2023 aikana olemme järjestäneet kehittämisprojektin aikana päivitettyjen Prospect-koulutusohjelmien testikoulutuksia, ja tällä hetkellä käynnissä on koulutusohjelmien viimeisteleminen.

Uusittuja Prospect-koulutuksia järjestämme jälleen loppukeväästä-kesästä 2024 eteenpäin.

 

Prospect-koulutusohjelmakokonaisuus on kehitetty Euroopan omaisjärjestöjen liitossa (Eufami) ja sitä toteutetaan 12ssa  Euroopan maassa. Kokonaisuus sisältää omat koulutukset mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja omaisia. Lisäksi "koulutusperheessä" on mukana kaikille tarkoitettu yhteinen osio. Koulutukset ovat vertaisasiantuntijoiden suunnittelemia ja niitä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat.

Koulutusten avulla:

  • vahvistetaan mielenterveyskuntoutujien sekä omaisten ja läheisten kuntoutumis-, toipumis- ja selviytymismahdollisuuksia
  • lisätään mielenterveyskuntoutujien ja omaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat valmiuksia mielenterveyskuntoutujien ja omaisten täysivaltaisen kansalaisuuden, ihmisoikeuksien ja osallisuuden tukemiseen.

Mielenterveyskuntoutujien prospect-koulutuksessa käsitellään mm. kuntoutumiseen liittyviä palveluja ja vertaistuen muotoja, voimaantumista sekä mielenterveyskuntoutujien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Mielenterveysomaisille suunnattu prospect-koulutus keskittyy omaisen omaan elämäntilanteeseen perheenjäsenen tai läheisen sairastuttua. Koulutuksessa kartoitetaan elämäntilanteen kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä laaditaan tulevaisuuden suunnitelmaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Omaisille on kehitetty (Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami 2012-2013) myös Prospect Plus - koulutus. Se koostuu viidestä lisäosiosta, joissa käsitellään mm. syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä elämänhallintaa ja muutosten vastaanottamista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat prospect-koulutuksesta välineitä tukea mielenterveyskuntoutujien ja omaisten täysivaltaista kansalaisuutta ja ihmisoikeuksia, ja laativat toimintasuunnitelman mielenterveyskuntoutujien ja omaisten tukemiseen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen omassa työssään.

Kaikille yhteisessä Yhteinen pohja –moduulissa keskitytään kolmen ryhmän, mielenterveyskuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Työskentelymenetelminä ovat alustusten lisäksi erilaiset pienryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset, joissa osallistujien omat kokemukset toimivat oppimisen lähteinä.

Lisätietoa: Koulutustoiminnan koordinaattori Päivi Isojärvi, p. 041 466 7683, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi.