-

Prospect-koulutukset

Seuraavia Prospect-koulutuksia suunnitellaan alkuvuoteen 2022.

Prospect-koulutusohjelmakokonaisuus on kehitetty Euroopan omaisjärjestöjen liitossa (Eufami) ja sitä toteutetaan 12ssa  Euroopan maassa. Kokonaisuus sisältää omat koulutukset mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Lisäksi mukana on kaikille tarkoitettu yhteinen osio. Koulutukset ovat vertaisasiantuntijoiden suunnittelemia ja niitä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat.

Koulutusten avulla:

• vahvistetaan mielenterveyskuntoutujien sekä omaisten ja läheisten kuntoutumis-, toipumis- ja selviytymismahdollisuuksia

• lisätään mielenterveyskuntoutujien ja omaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
• sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat valmiuksia täysivaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukemiseen.

Mielenterveyskuntoutujien prospect-koulutuksessa käsitellään mm. kuntoutumiseen liittyviä palveluja ja vertaistuen muotoja, voimaantumista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Omaisille suunnattu prospect-koulutus keskittyy omaisen omaan elämäntilanteeseen perheenjäsenen tai läheisen sairastuttua. Koulutuksessa kartoitetaan elämäntilanteen kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä laaditaan tulevaisuuden suunnitelmaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Omaisille on kehitetty (Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami 2012-2013) myös Prospect Plus - koulutus. Se koostuu viidestä lisäosiosta, joissa käsitellään mm. syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä elämänhallintaa ja muutosten vastaanottamista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat prospect-koulutuksesta välineitä tukea mielenterveyskuntoutujien ja omaisten täysivaltaista kansalaisuutta ja laativat toimintasuunnitelman kuntoutujien ja omaisten kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen omassa työssään.

Kaikille yhteisessä Yhteinen pohja –moduulissa keskitytään kolmen ryhmän, kuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Työskentelymenetelminä ovat alustusten lisäksi erilaiset pienryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset, joissa osallistujien omat kokemukset toimivat oppimisen lähteinä.

Lisätietoa: koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, p. 041 466 7683, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi.


Prospect-julkaisut
Sanna Saarimaa: Mielenkiintoisia ihmisiä, koskettavia tarinoita (2010)
Päivi Isojärvi: Kokemus kouluttaa, vertaisuus voimaannuttaa (2008)