Tavoitteet

Toiminnan tarkoitus

Hyvän mielen talo ry järjestää voimavaralähtöistä, arvostavaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa ja toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Toiminnalla helpotetaan omaisten ja läheisten huolen kantamisen taakkaa ja vähennetään ihmisten kokemuksia yksin jäämisestä ja eristyneisyydestä.

 

Yhdistyksen säännöt kuvaavat tarkoitusta näin:

Hyvän mielen talo ry vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöitä ja tukee toipumista. Hyvän mielen talo ry tarjoaa mahdollisuuden jäsenyyteen vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneille ihmisille. Erityisesti jäsenyys sopii kaikille, joilla on läheisen tai oma kokemus mielenterveyden häiriöistä tai psyykkisestä sairastumisesta. Hyvän mielen talo edistää mielenterveyskuntoutujien ja omaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia.

Toiminnassaan Hyvän mielen talo kunnioittaa moniasiantuntijuutta ja edistää mielenterveyskuntoutujien, omaisten ja auttamistyön ammattilaisten vuoropuhelua. Hyvän mielen talo ry:n toiminta voi olla paikallista, alueellista tai myös valtakunnallista mielenterveysjärjestötoimintaa, käytössä olevien resurssien ja olemassa olevan tarpeen pohjalta järjestettynä.