Tavoitteet
-

Toiminnan tarkoitus


Hyvän mielen talossa järjestämme voimavaralähtöistä, arvostavaan kohtaamiseen perustuvaa toimintaa ja toimintamahdollisuuksia täysi-ikäisille ihmisille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Toiminnalla helpotamme omaisten ja läheisten huolen kantamisen taakkaa. Vertaistuen avulla vähennämme ihmisten kokemuksia yksin jäämisestä ja eristyneisyydestä.

Vuosina 2021-2022 toteutimme Opastavan perhetyön -hanketta, jonka avulla tuemme psyykkisesti kuormittuneita perheitä, joissa on alaikäisiä lapsia ja nuoria. Pyrimme auttamaan kaikkia perheenjäseniä ja koko perhettä, kunkin omasta näkökulmasta lähtien. Yhteyttä voivat ottaa siis perheen nuoret tai vanhemmat tilanteen mukaan.

 
Yhdistyksen säännöt kuvaavat tarkoitusta näin:


Hyvän mielen talo ry vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöitä ja tukee toipumista. Hyvän mielen talo ry tarjoaa mahdollisuuden jäsenyyteen vapaaehtoisesta mielenterveystyöstä kiinnostuneille ihmisille. Erityisesti jäsenyys sopii kaikille, joilla on läheisen tai oma kokemus mielenterveyden häiriöistä tai psyykkisestä sairastumisesta. Hyvän mielen talo edistää mielenterveyskuntoutujien ja omaisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia.

Toiminnassaan Hyvän mielen talo kunnioittaa moniasiantuntijuutta ja edistää mielenterveyskuntoutujien, omaisten ja auttamistyön ammattilaisten vuoropuhelua. Hyvän mielen talo ry:n toiminta voi olla paikallista, alueellista tai myös valtakunnallista mielenterveysjärjestötoimintaa, käytössä olevien resurssien ja olemassa olevan tarpeen pohjalta järjestettynä.