-

Depressiokoulu-kurssit

Hyvän mielen talo toteuttaa Depressiokoulu-kursseja koulutettujen ohjaajien johdolla, ryhmämuotoisena toimintana, johon kuuluu 8-10 viikoittaista kokoontumista sekä päivittäistä itsenäistä taitojen harjoittelua.

Kurssilla käytetään työkirjaa, jonka avulla opiskellaan toimintojen, ajatusten, ongelmanratkaisutaitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutusta mielialaan. Opiskelija kokoaa kurssin aikana oman työkalupakkinsa masennuksen ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi.

Kurssin tavoitteena on mielialan itsehoitotaitojen oppimisen avulla ennaltaehkäistä ja lievittää masennusta sekä lyhentää masennuksen kestoa.

Kurssin aikana opitaan mm.
- tunnistamaan omaan mielialaan vaikuttavia tekijöitä
- lisäämään mielialaa kohottavien tekemisten määrää omassa elämässä
- työskentelemään kielteisten ajatusten kanssa
- käyttämään toimivia vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisukeinoja
- laajentamaan vuorovaikutussuhteita ja sosiaalista verkostoa.

Kurssi soveltuu henkilöille, joilla on lievä tai keskivaikea masennus tai jotka haluavat ennaltaehkäistä masennuksen puhkeamista tai uusiutumista. Kurssille osallistuminen edellyttää mahdollisuutta osallistua ryhmässä ja itsenäisesti tapahtuvaan, koko kurssin ajan (10 viikkoa) kestävään työskentelyyn.

Kurssilla käytetään työkirjaa: Koffert, T. & Kuusi K. 2018. Depressiokoulu – opi masennuksen ehkäisy- ja hoitotaitoja, Suomen mielenterveysseuran koulutuskeskus.

 

Voit tiedustella seuraavaa kurssia: Koulutustoiminnan koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.