Kokemusasiantuntijakoulutus
-

Kokemusasiantuntijakoulutus 

Koulutus on tarkoitettu mielenterveyshäiriöistä omakohtaista tai läheisenä saatua kokemusta omaaville henkilöille, joilla on halu hyödyntää kokemuksiaan mielenterveystyössä. Kokemusasiantuntijatoiminta edellyttää siihen osallistuvalta riittäviä voimia, toipumista ja hyväksyntää tilanteeseen. On hyvä huomioida, että koulutus on prosessi, joka vaatii sitoutumista koko koulutuksen keston ajaksi (50 t lähiopiskelua ja 20 t itsenäistä työskentelyä).

Koulutuksen keskeisin tavoite on tukea osallistujien kehittymistä kokemusasiantuntijaksi. Koulutus antaa valmiudet käyttää omaa tarinaa ja kokemustietoa esim. ammattilaisten ja opiskelijoiden ymmärryksen lisäämiseen sekä mielenterveyspalveluiden kehittämisessä ja kuntoutujien ja omaisten toipumisuskon tukemisessa.

Osallistuja työstää koulutuksen aikana omaan tai läheisen sairastumiseen, toipumiseen, palveluihin ja toipumista edistäviin tekijöihin liittyvien kokemustensa pohjalta suullisesti esitettävän kokemustarinan. Muita sisältöjä ovat mm: kokemusasiantuntijatoiminnan erilaiset tehtävät, tilaajat ja yhteistyötahot, esiintymistaidot ja havainnollistamiskeinot, palautteenanto- ja vastaanottotaidot, omat tulevaisuuden toiveet erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä toimimiseen liittyen sekä keinot niiden toteuttamiseksi. 

Lisätietoa: Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.