-

Kokemusasiantuntijatoimintaan liittyviä linkkejä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kokemusosaaminen

Kokemustoimintaverkosto kokemustoimintaverkosto.fi

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry www.kokemusasiantuntijat.fi

Hietala, Outi & Rissanen, Päivi 2015. Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta. Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden keskusliitto