-

Omaisen ABC -koulutus

Aika: Ke 13.9., ti 19.9. ja to 28.9.2023 klo 16.30-18.30

Paikka: Oulun seudun omaishoitajat ry:n toimitilat, Isokatu 47, 90100 Oulu.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisen mielenterveydestä ja omasta jaksamisestaan. Huoli voi liittyä lapsen, puolison tai muun läheisen tilanteeseen. Saat kurssilla tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Tavoite: Sairauden herättämien tunteiden tunnistaminen, oman jaksamisen ja elämänhallinnan parantuminen vertaistuen ja asiantuntijatiedon avulla sekä stressin ja kuormituksen väheneminen.

Kuvaus: Kurssi koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe.

A -tapaaminen ke 13.9.2023 klo 16.30-18.30; Alussa se oli yhtä myllerrystä. Läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia. Sairaus perheen kriisinä, sairastumisen alttius- stressimalli.

B -tapaaminen ti 19.9.2023 klo 16.30-18.30; Arkeen mahtuu monenlaista. Arjen ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen. Varhaiset varomerkit, hoitoon ohjaus ja sairastuneen tarvitsemat tukitoimet.

C -tapaaminen to 28.9.2023 klo 16.30-18.30; Arjen pienet ilot. Tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat.

Kouluttaja: Piia Saraspää.

Hinta: Maksuton.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 6.9.2023 mennessä: p. 041 5402354 / Piia tai piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi

Kurssi järjestetään yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat ry:n kanssa.

 

***

Omaisen ABC -koulutus

Omaisen ABC -koulutus on tarkoitettu omaisille, joille läheisen mielenterveyden ongelmat tai sairaus ovat uusi asia sekä jo pidempään sairastaneiden omaisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Omaisen ABC-koulutus pohjautuu koulutukselliseen perhetyön malliin. Alustusten, keskustelun ja pienten tehtävien avulla etsitään välineitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Koulutus koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe.

Teemat:

A. Alussa se oli yhtä myllerrystä. Läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia, sairaus perheen kriisinä, sairastumisen alttius-stressi - malli.

B. Arkeen mahtuu monenlaista. Arjen ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen, varhaiset varomerkit, hoitoonohjaus ja sairastuneen tarvitsemat tukitoimet, kriiseihin varautuminen.

C. Arjen pienet ilot. Tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat.

Omaisen ABC -koulutuksen on kehittänyt Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry.

Lisätietoa:

omaistyöntekijä Piia Saraspää, p. 041 540 2354 tai piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi

koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, p. 041 4667 683 tai paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi