-

Omaisen ABC -koulutus

Omaisen ABC -koulutus on tarkoitettu omaisille, joille läheisen mielenterveyden ongelmat tai sairaus ovat uusi asia sekä jo pidempään sairastaneiden omaisille, jotka tarvitsevat tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden keskustella muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Omaisen ABC-koulutus pohjautuu koulutukselliseen perhetyön malliin. Alustusten, keskustelun ja pienten tehtävien avulla etsitään välineitä muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumisessa. Koulutus koostuu kolmesta teemallisesta tapaamisesta, joista jokaisessa on omaisen asemaan ja elämään liittyvä aihe.

Teemat:

A. Alussa se oli yhtä myllerrystä. Läheisen sairastumiseen liittyviä tunteita, kysymyksiä ja ajatuksia, sairaus perheen kriisinä, sairastumisen alttius-stressi - malli.

B. Arkeen mahtuu monenlaista. Arjen ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen, varhaiset varomerkit, hoitoonohjaus ja sairastuneen tarvitsemat tukitoimet, kriiseihin varautuminen.

C. Arjen pienet ilot. Tarkastelussa omaisen asema, jaksaminen ja voimavarat.

Omaisen ABC -koulutuksen on kehittänyt Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry.

Lisätietoa:

Koulutustoiminnan koordinaattori Päivi Isojärvi, p. 041 4667 683 tai paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi