-

Tahdon uskoa mahdollisuuksiini

Nimi: Vesa Alakontiola
Ikä: 50 +
Kotipaikka: Oulu

Kokemuspohja:
Erilaistumaton skitsofrenia, pitkittynyt yksinäisyys, nuorempana esiintynyt ongelmallinen alkoholinkäyttö, ääniharhat ja enimmäkseen väistyneet pelkokohtaukset

Koulutukset:
kokemustoimija 2017, useita vertaistukikoulutuksia

Tehtävät kokemustoimijana:
Luentoja ja puheenvuoroja, vertaistukiryhmän vetämistä, Kokenet hankkeen vastaajana toimimista (sisältää keskusteluapua, vertaistukea ja palveluohjausta), haastateltavana toimimista mediassa, opinnäytetöihin osallistumista, palvelujen kehittämiseen osallistumista, kokemuskirjasto ym.

Kiinnostuksen kohteet:
Kokemusluennot ja puheenvuorot, vertaisryhmän vetäminen, kokemusasiantuntijatoiminta, olen avoin tehtäville seurakunnassa ja kirjallisen viestinnän alueella

Toimialue:
Oulu ja Oulun lähialueet, mahdollisesti koko Suomi

Yhteystiedot:
vesa.petri.alakontiola@gmail.com

Palkkio:
sopimuksen mukaan