-

Aktiivista elämää kuntoutumisen myötä

 

Nimi: Anniina, 27
 

Kotipaikka: Kangasala
 

Kokemusasiantuntijan kokemuspohja:

 • Mielenterveyskuntoutuminen 2010–2020 (masennus, epävakaa persoonallisuus, PTSD)
 • Mielenterveyden avohoidon palvelujärjestelmät (sairaalahoito, lääkehoito, psykoterapia)
 • Opiskelu, työnteko ja erityisen tuen tarve
 • Järjestötoiminta kuntoutujana

Katso Anniinan esittäytymisvideo. 

 

Koulutukset ja/tai aiemmat tehtävät vapaaehtoisena ja/tai kokemusasiantuntijana:

 • Vapaaehtoistyön peruskurssi 2013 (Laanilan lukio/ODL)
 • Vapaaehtoinen KotiKummi ikäihmiselle 2014–2016 (ODL)
 • Visitor-koulutus rikosprosessiin 2017 (Rikosuhripäivystys)
 • Ensihuoli-koulutus ja päihdehaittojen puheeksi otto 2017 (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry)
 • Mielenterveyden ensiapu -koulutus 2018 (1 ja 2, Hyvän mielen talo)
 • Aivoterveysosaajan koulutus 2022 (Aivoliitto)
 • Kokemuskirjastoon osallistuminen vuosina 2014–2020 (Oulun kaupunki)
 • Hyvän mielen talon toiminnan esittely ja olohuonetoiminta 2014–2019, vaihtelevat kokemustoimijatehtävät 2013–2019
 • Vapaaehtoisena puhelinpäivystäjänä toimiminen 2020–2022 (NUT ry)
 • Luento-, hanke- projekti- ja tapahtumavierailut (mm. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi, Watti-hanke, Oulun kaupungin mt-palveluiden kehittämisprojekti)
 • Osasto-, oppilaitos- ja vertaisryhmävierailut (mm. lukion psykologian oppitunnit, ammattioppilaitosvierailut, avohoidon palvelut)

Kiinnostuksen kohteet:

 • Sote-palveluiden kehittäminen, erityistarpeiden huomiointi ja suunnittelu
 • Osatyökykyisyys / työkyky kuntoutujana
 • Oppilaitokset ym. kouluttavat tahot
 • Vertaistuki mt-kuntoutujille

Toiminta-alue:
Etänä koko Suomi, alueellisesti Pirkanmaa

Yhteystiedot:
Yhteydenotot Hyvän mielen talon yhteyshenkilön kautta.

Korvaus:
Sovittavissa.

Muuta tärkeää:
Esiintyminen vain etunimellä.