Jäsenrekisteriseloste
-

Jäsenrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Hyvän mielen talo ry
PL 266, 90101 Oulu
p. 041 463 5712

2. Jäsenrekisteriasioita hoitaa:
Yhdistys- ja taloussihteeri Viola Karjalainen
p. 040 584 0562
Järjestötyöntekijä Ritva Hiltunen
p.041 463 5712

3. Rekisterin nimi:
Hyvän mielen talo ry:n jäsenrekisteri, jota ylläpitää keskitetysti Mielenterveyden keskusliitto jäsenyhdistystensä osalta

4. Rekisterin käyttötarkoitus
- toiminnasta tiedottaminen ja postin lähettäminen jäsenille
- jäsenmaksun pankkisiirtojen lähettäminen

- ajoittain tutkimuskäyttöön, ei kaupallisiin tarkoituksiin

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
- nimi ja syntymävuosi
- osoite
- puhelinnumero, sähköpostiosoite
- tiedot maksetusta jäsenmaksusta
- tieto postin lähettämisestä (talouteen, jossa perhejäseniä, vain yksi postitus)
- tietolähde: jäseneltä itseltään/jäsenhakemuksesta

6. Tietojen luovuttaminen
- tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön, kaikki postitus tapahtuu yhdistyksen itsensä toimesta

- jäsenrekisteriä hoitaa valtakunnallinen kattojärjestö Mielenterveyden keskusliitto, suojatulla Kilta-rekisteriohjelmalla

7. Rekisterin tietojen suojaaminen
Rekisteritiedosto on suojattu estämällä asiattomilta pääsy tiedostoon:
- estämällä asiattomat tietoliikenneyhteydet tallentavaa laitteistoon
- mahdollistamalla tiedoston käsittely vain asianmukaisella käyttäjätunnuksen ja salasanan kombinaatiolla kirjautuneille.
- varmuuskopioimalla tiedosto säännönmukaisesti.
- estämällä pääsy asiattomilta tiedostoa tallentavan laitteiston huonetilaan ja varmuuskopioiden säilytystilaan

8. Jäsenrekisteriin rekisteröidyn tarkastusoikeus
- tarkastuspyyntöön pyritään vastaamaan viivytyksettä.
- oikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
- tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai jollakin luotettavalla tavalla varmennetulla tavalla kirjallisesti (esim. allekirjoitettu kirje ja sen oikeaksi todistaminen)
- pyyntö osoitetaan Hyvän mielen talo ry:lle/ yhdistys- ja taloussihteeri Viola Karjalaiselle
- päätöksen rekisterin tietojen luovuttamisesta tekee toiminnanjohtaja Solja Peltovuori

9. Tietojen korjaaminen
- oikaisupyyntö tehdään kirjallisena
- pyyntö osoitetaan: Hyvän mielen talo ry/Viola Karjalainen
- päätöksen tekee: toiminnanjohtaja Solja Peltovuori