Hyvän mielen talo ry:n nuorten tiedotus
-

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Hyvän mielen talo ry
PL 266, 90101 Oulu
p. 041 463 5712

2. Rekisteriä hoitaa:
Järjestötyöntekijä Ritva Hiltunen

3. Rekisterin nimi:
Hyvän mielen talo ry:n nuorten tiedotus

4. Rekisterin käyttötarkoitus
nuorten toiminnasta tiedottaminen

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
-sähköpostiosoite

6. Tietojen luovuttaminen
tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön, kaikki postitus tapahtuu yhdistyksen itsensä toimesta.

7. Rekisterin tietojen suojaaminen
Rekisteritiedosto on suojattu estämällä asiattomilta pääsy tiedostoon. Tiedosto on suojattu:
- estämällä asiattomat tietoliikenneyhteydet tallentavaa laitteistoon
- mahdollistamalla tiedoston käsittely vain asianmukaisella käyttäjätunnuksen ja salasanan kombinaatiolla kirjautuneille.
- varmuuskopioimalla tiedosto säännönmukaisesti.
- estämällä pääsy asiattomilta tiedostoa tallentavan laitteiston huonetilaan ja varmuuskopioiden säilytystilaan

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
- tarkastuspyyntöön pyritään vastaamaan viivytyksettä.
- oikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
- tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai jollakin luotettavalla tavalla varmennetulla tavalla kirjallisesti (esim. allekirjoitettu kirje ja sen oikeaksi todistaminen)
- pyyntö osoitetaan Hyvän mielen talo ry:lle/ Järjestötyöntekijä Ritva Hiltuselle
- päätöksen rekisterin tietojen luovuttamisesta tekee toiminnanjohtaja Solja Peltovuori

9. Tietojen korjaaminen
- oikaisupyyntö tehdään kirjallisena
- pyyntö osoitetaan: Hyvän mielen talo ry/ Ritva Hiltunen