Yhteisöllistä taidetta ja henkilökohtaisia taiteen kokemuksia Hyvän mielen talolla
-

Yhteisöllistä taidetta ja henkilökohtaisia taiteen kokemuksia Hyvän mielen talolla

0 kommenttia

Työskentelen yhteisötyöntekijänä Hyvän mielen talon yhteisön joukossa. Tavoitteenani on lisätä yhteisöllistä toimintaa, johon kävijät voivat itse vaikuttaa. Jos sinulla herää ajatuksia mahdollisesta yhteistyöstä toiminnan kehittämisessä, lähestythän rohkeasti. Joskus ideat syntyvät parhaiten kohtaamisessa toisen kanssa, joten voit myös varata keskusteluaikaa kanssani matalalla kynnyksellä.

Taide on oleellinen osa elämää. Käytämme taidelähtöisiä menetelmiä usein huomaamattamme eri tavoin selviytymiskeinona ja tunteiden säätelyssä arjessa. Tunnistatko tilanteen, jossa lenkille lähtiessäsi laitat nappikuulokkeista soimaan energistä musiikkia, jotta jaksat paremmin? Tai illalla nukkumaan käydessä käytätkin rauhoittumiseen luonnonääniä tai klassista musiikkia. Joskus taidetta voi käyttää myös tunteiden purkamiseen: tietty elokuva tai taideteos voi avata kyynelkanavat ja purkaa patoutuneita tunteita. Taiteen merkitystä mielenterveydelle ei voi liikaa korostaa ja sen vahvistavat vaikutukset ovat nähtävissä useissa tutkimuksissa.

Taide vahvistaa mielenterveyttä

Taidetta voidaan tehdä eri tavoilla ja jokaiselle löytyy varmasti oma väylä ilmaista itseään. Taidetta voi olla esimerkiksi runojen kirjoittaminen, maalaaminen, sarjakuvien piirtäminen tai valokuvaus. Taiteen avulla voi työstää mielen haasteita tai vaikeita elämänkokemuksia, se toimii siis työkaluna itsensä ymmärtämiseen ja henkiseen kasvuun. Taiteen tekeminen voi olla myös voimaannuttavaa ja tarjota vahvistavia sekä korjaavia kokemuksia.

Taiteesta voi myös nauttia yhdessä osallistumalla erilaisiin kulttuuritoimintoihin. Taidenäyttelyissä tai konserteissa käyminen turvallisessa porukassa tai yhteinen tanssihetki voi vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vähentää esimerkiksi yksinäisyyttä tai sosiaalista ahdistuneisuutta. Turvallisessa joukossa on helpompi irtautua omalta mukavuusalueeltaan ja lähteä kokemaan elämyksiä yhdessä.

Taiteellisella toiminnalla esimerkiksi taiteen tekemisellä tai siitä nauttimisella on monissa tutkimuksissa todettu olevan positiivisia vaikutuksia mielen hyvinvointiin sekä fyysiseen terveyteen. Taiteellinen toiminta voi ehkäistä ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta sekä tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä arjessa. Taiteen avulla voi myös vaikuttaa omaan elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Taide herättää tunteita ja toimii myös keinona purkaa sisäistä maailmaa, jäsentää ja tuoda sitä näkyväksi. Taiteen kautta voi myös säädellä tunteitaan ja opetella tunnetaitoja.

Yhteisössä on myös mahdollista tehdä taidetta yhdessä ja näin ollen pyrkiä pois yksinäisyydestä yhteisen tekemisen avulla, matalalla kynnyksellä. Yhteisöllinen taidetoiminta lisää osallisuuden tunnetta ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee mielenterveyttä.

Mitä yhteisöllinen taidetoiminta voi olla?

Yhteisöllinen toiminta taiteen ympärillä voi olla esimerkiksi kaunokirjallisuuden käsittelemistä lukupiirissä, lempimusiikin kuuntelua yhdessä tai vaikkapa kuorolaulua. Nämä parantavat mielialaa ja vahvistavat oman elämänhallinnan tunnetta. Yhteisöllistä taidetta voi olla myös esimerkiksi yhteisötaideteos tai vaikkapa yhteinen runo. Yhteisöllinen taidetoiminta lisää sosiaalista vuorovaikutusta sekä tarjoaa osallistujille kokemuksia nähdyksi ja tärkeäksi tulemisesta: minä riitän juuri tällaisena kuin tällä hetkellä olen.

Hyvän mielen talolla yhteisöllistä toimintaa voi olla monenlaista ja sitä voidaan vapaamuotoisesti suunnitella yhdessä. Ideat toimintaan voivat lähteä työntekijältä tai kävijöiltä itseltään. Taidetta voi syntyä esimerkiksi matalan kynnyksen ryhmässä ja syntynyttä taidetta voidaan asettaa esille myös muiden kävijöiden nähtäväksi ja koettavaksi näyttelyyn.

Hyvän mielen talon tavoitteena on vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä ja tukea toipumista. Taiteen tekemisen ja kokemisen avulla voidaan yhdessä pyrkiä kohti tavoitteiden toteutumista. Hyvän mielen talon järjestämistä taideryhmistä saadun palautteen perusteella taidetoiminta on lieventänyt yksinäisyyden tunnetta, kohentanut mielialaa ja lisännyt toiveikkuutta. Taidetoiminnasta voi saada myös vertaistukea, tulla kohdatuksi ja kuulluksi sekä lisätä kanssakäymistä muiden kanssa.

Lue lisää näyttelytoiminnasta kotisivuilta!

Ota yhteyttä: 

Tanja Portimo

yhteisötyöntekijä

044 491 9420

tanja.portimo@hyvanmielentalo.fi