Kansanedustaja Jenni Pitko tutustui Hyvän mielen talon toimintaan
-

Julkaistu

Kansanedustaja Jenni Pitko tutustui Hyvän mielen talon toimintaan

Vihreiden kansanedustaja ja oululainen kaupunginvaltuutettu Jenni Pitko vieraili Hyvän mielen talolla maanantaina 12.12.2022 ja tapasi Hyvän mielen talon kävijöitä sekä henkilökuntaa.

Mukavassa tapaamisessa keskusteltiin paikallisista ja valtakunnallisista mielenterveysasioista sekä vähän globaaleistakin ajankohtaisista tapahtumista.

 

Sote-alan järjestöjen rahoituseen liittyen tiedoksi, että joulukuun tuoreessa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusehdotuksessa, Hyvän mielen talon toiminnan rahoitukseen ehdotetaan runsas 830 000 euroa avustuksia vuodelle 2023. Lisäksi Hyvän mielen talossa on syksyllä 2022 käynnistynyt kolmivuotinen Lautta, luova lähtö hyvään mieleen -hanke, jolle on jo aiemmin myönnetty 312 000 euron suuruinen avustus. Hanke hyödyntää erilaisia kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä ihmisten auttamisessa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksessa tulee tapahtumaan merkittävä muutos vuoden 2023 jälkeen, kun yleishyödyllisen toiminnan rahoitus siirtyy Veikkauksen tuotoista valtion talousarvion menoeräksi.

Monipuoliset kohderyhmät

Hyvän mielen talon resursseja käytetään monipuolisesti erilaisten kohderyhmien mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Vuosittain toiminnalla tavoitetaan noin 3000 ihmistä ja lisäksi kokemusasiantuntijoita kuulee runsas tuhat ihmistä erilaisissa tilanteissa.

Kohtaamispaikan toiminnan avulla tavoitetaan omaa tai omaisen kokemusta psyykkisestä kuormittumisesta omaavia ihmisiä. Nuoret aikuiset kohtaavat Mielipaletti-toiminnassa ja lapsiperheitä tuetaan Opastavassa perhetyössä. Koulutuksellisessa toiminnassa järjestetään mm. Mielenterveyden ensiapukoulutuksia ja valmennetaan kokemusasiantuntijoita sekä vapaaehtoistoimijoita tehtäviinsä.

Kohtaamisissa esiin tulleet huolenaiheet

Toimintaan osallistuvien kohtaamisissa esille tulevat mm. yksinäisyys ja eristyneisyyden tunne, arjen hallinnan ja jaksamisen haasteet, kuormittava elämäntilanne ja elämäntapahtumien aiheuttama stressi, mielialahäiriöt, psyykkisen sairastumisen aiheuttamat vaikutukset sairastuneeseen ja koko perheen hyvinvointiin, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, käyttäytymisen ongelmat, köyhyys ja huono taloudellinen tilanne, asumiseen ja toimintaympäristössä viihtymiseen liittyvät ongelmat, liikkumisen kalleus tai psyykkiset esteet liikkumisen osalta. Myös somaattisten sairauksien yleisyys sekä erilaiset terveellisten elämäntapojen toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat yleisiä.

Hyvän mielen talon tuottamia hyvinvointivaikutuksia

Hyvän mielen talon toimintaan osallistuneet ovat arvioineet mielialansa vakautuneen ja olon helpottuneen, toiveikkuus tulevaisuuden suhteen on vahvistunut, arjessa selviytyminen on helpottunut saadun tuen ja ohjauksen avulla, erilaisten riippuvuuksien tunnistaminen on helpottunut ja ihmisiä on voitu ohjata tarpeellisten palveluiden piiriin.

Aktiivisuus ja omat voimavarat ovat vahvistuneet, rohkeus itseilmaisuun ja sosiaalinen rohkeus ovat lisääntyneet, yksinäisyyden kokemukset ovat lievittyneet, mieliala on parantunut ja ahdistuneisuuden oireet lieventyneet kokemuksia jakamalla ja toisten ihmisten pariin hakeutumalla.

 

Lisätietoa vierailuun ja Hyvän mielen talon toimintaan liittyen:

Solja Peltovuori, toiminnanjohtaja

solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi

041 466 7682


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!