Hyvis mukana Oulu Pride -viikolla
-

Julkaistu

Hyvis mukana Oulu Pride -viikolla

Juhlistetaan ihmisyyden moninaisuutta elokuussa 2.-8.8.

 

Hyvän mielen talon aivan ensimmäisenä arvona mainitaan: “Ihmisen sisäisen voiman tunteen kasvaminen”. Tämä voiman tunteen kasvattaminen yhdessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa onkin toimintamme tärkeä tavoite kaikessa Hyviksen tekemisessä. Siksi meille on luontevaa lähteä mukaan Oulun Prideviikolle, joka järjestetään 2.-8.8.2021. Oulu Pride ry:n tavoite viikolle on: “Prideaatteen mukaisesti juhlistamme ihmisyyden moninaisuutta sekä lisäämme tietoutta seksuaali- ja sukupuoli­­vähemmistöistä.”

Mielenterveysjärjestönä Hyviksellä halutaan tarjota näkyvyyttä ja toimijuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille. Seksuaalisuus ja sukupuoli vaikuttavat valtavasti ihmisen mielenterveyteen. Ihminen ei pysty elämään erossa kehostaan -- jopa depersonalisaatiohäiriöitä kokeva palaa kehonsa yhteyteen. Onkin hyvälle mielenterveydelle tärkeää, että keho tuntuisi omalta. Yhteiskunnan arvot ja vaatimukset rasittavat vähemmistöjen edustajia ja aivan erityisesti heitä, joilla ei ole juridista paikkaa yhteiskunnassa.

Ihminen tarvitsee tukea kasvussaan siksi, kuka todella onkaan. Tähän voivat kaikkien enemmistöjenkin edustajat samaistua. Heteroille ja cis-sukupuolisille on tarjolla enemmän tukea tässä kasvussa omaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen. Yhteiskunta tunnistaa ja tunnustaa ihmiset, jotka ovat sitä sukupuolta, joka heille on syntymässä määritelty. Vaikka ihmisen fyysisen ulkoasun moninaisuus on viime vuosina noussut länsimaissa esiin, pidetään nais-miesakselin ulkopuolisia kehoja normista poikkeavina. Osalle kehon ilmenemismuodoille ei ole edes kehitetty nimeä. Saati sitten sille kokemukselle, mikä ihmisellä on omasta psyykkisestä sukupuolestaan. Tämä nais-mies jaottelu on suomalaiselle yhteiskunnalle niin tärkeää, että intersukupuolisen lapsen kehon saa jopa leikkauksilla muuttaa muistuttamaan paremmin miestä tai naista ilman lapsen hyväksyntää. Näin luodaan kehoja, jotka eivät tunnut omalta, koska oma sukupuoli olisikin ollut se toinen vaihtoehto tai ei-binäärinen.

 

Onko sukupuoli sinulle tärkeä asia?

Termi ei-binääri pyrkii kuvaamaan ihmistä, joka elää mies-nais jaottelun ulkopuolella. Ei-binääri ihminen voi olla esimerkiksi muun sukupuolinen, intersukupuolinen tai androgyyni. Ei-binääriä ihmistä ei välttämättä tunnista ulkonäkönsä perusteella binäärin ulkopuolella eläväksi. Miehet ja naiset on pyritty erottelemaan toisistaan ulkonäön perusteella, mutta tässäkään ei voi olla aivan varma. Sukupuolirooleilla leikittely on osa vaatemuodin megatrendejä ja maskuliininen mies voi käyttää nuorille tytöille yleisesti ajateltua vaaleanpunaista. Jos toisen ihmisen sukupuoli on sinulle tärkeä, se kannattaa aina varmistaa ihmiseltä itseltään eikä yrittää arvata ulkoisten ominaisuuksien perusteella. On tärkeää hyväksyä ihmisen oma määrittely omasta sukupuolestaan.

Seksuaalisuus on toinen Pride-viikon tärkeistä aiheista. Tietynlainen rakkaus on ollut pitkään laissa kiellettyä sekä lievimmillään paheksuttua ja rajoitettua. Pikkuhiljaa ollaan Suomessa siinä pisteessä, että toisiaan rakastavat aikuiset voivat mennä naimisiin ja saada samat lailliset oikeudet kuin heteroilla on aina ollut. Kuitenkin lasten saaminen biologisesti on yhä estetty transsukupuolisilta. Tästä aiheesta Suomi onkin saanut jo pari noottia YK:n ihmisoikeustuomioistuimelta. Myöskään seksuaalista suuntautumista ei voi toisen puolesta määritellä. Ihmisen seksuaalisuus muuttuu elämän varrella ja siihen voi sisältyä erilaisia kokeiluja ja vaiheita. Se ei vähennä sitä arvoa, mikä syntyy siitä, että saat olla se kuka olet ilman tuomitsemista ja vähättelyä.

Niin kauan kuin vähemmistöjä pyritään pitämään yhteiskunnan laitamilla, vailla ääntä ja tilaa yhteiskunnassa lakien, suositusten ja sääntöjen kautta, Pride on oiva tapa nostaa vähemmistöjä esiin edes hetkellisesti. On täysin mahdollista, että yllätyt siitä, kuinka paljon sukupuoli-  ja seksuaalivähemmistön edustajia onkaan olemassa.

 

Vähemmistöstressin purkuun

Hyvän mielen talo tiedostaa vähemmistöstressin olemassaolon. Esimerkiksi Onni Jaskari tuo esiin pro-gradututkielmassaan “Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle” (2020) että: “Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on suurentunut riski masennukseen, ahdistukseen, syömishäiriöihin, kehonkuvaongelmiin, stressihäiröihin, itsetuhoisuuteen sekä itsemurhan yrityksiin. Erityisesti riski itsetuhoisuuteen on suuri.”

Hyvän mielen talon toiminta on monimuotoista ja tasa-arvoista. Osallistumme myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja paikalliseen sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. Haluamme turvata yhdenvertaiset palvelut kaikille.

Osallistumalla Pride-viikkoon haluamme juhlistaa kehojen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja nostaa esiin vähemmistöjen suurempaa riskiä kokea mielenterveyden häiriöitä ja sairastua mielen sairauteen. Muu kuin heteroseksuaalisuus luokiteltiin pitkään mielisairaudeksi. Hyvän mielen talo haluaakin olla mukana muistuttamassa, miten mielenterveyshoitoa on Suomessa käytetty myös vallankäytön välineenä.

Monimuotoista Pride viikkoa!

 

teksti: Johanna Verhiö, yhteisötyöntekijä

 

Oulu Priden kotisivut, joista löytyy myös viikon ohjelma: www.oulupride.fi

Setan sateenkaarisanasto esittelee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

Onni Jaskarin pro-gradu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/321338

 

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!