Kulttuurihyvinvointia luovien harjoitusten ja kokemusten avulla
-

Julkaistu

Kulttuurihyvinvointia luovien harjoitusten ja kokemusten avulla

Hyvikselle uusi hyvinvointihanke vuosille 2022-2024

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) joulukuun avustusehdotuksessa Hyvän mielen talolle ehdotetaan uutta kolmivuotista kulttuurihyvinvoinnin hanketta vuosille 2022-2024.

Hankkeessa toimii kaksi luovuuskoordinaattoria, jotka yhteistyössä osallistujien kanssa vahvistavat psyykkisestä ja fyysisestä kuormituksesta toipuvien elämässä kulttuurihyvinvointia, luovien harjoitusten ja kokemusten avulla. Samalla vähennetään koronan negatiivisia vaikutuksia mielenterveysongelmista omaa ja omaisen kokemusta omaavien elämässä.

Kaikille oikeus luovuuteen

YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa on esitelty periaate, jonka mukaan ”kaikilla on oikeus taiteen tekemiseen ja kokemiseen”. Hyviksen hankkeen osallistujat saavat luovuuskoordinaattoreilta tukea ja opastusta henkilökohtaisten ja säännöllisten luovuusharjoitusten tekemiseen.

Kohtaamiset voivat olla kahden kesken tapahtuvia, kasvokkain tai etänä. Ne voivat olla ryhmämuotoisia tai ne voivat tapahtua luovuutta edistävien materiaalien välityksellä.

Yhteistyön ja toiminnan avulla vähennetään omia arvottomuuden, eristyneisyyden ja yksinäisyyden tunteita. Kokemusten ja kokeilujen avulla kehitetään arkeen soveltuvia keinoja ja menetelmiä, käytetään Käynti kerrallaan –menetelmän sovelluksia ja kehitetään edelleen Death Cafe –toimintaa. Kaiken kaikkiaan tuetaan toiveikkuutta ja toipumista vaikeasta pandemia-ajasta, joka valitettavasti yhä vain jatkuu.

Yhteydet Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen

Oulu ja Slovakian Trencin on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi 2026. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätään kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Voice the Taboo

Oulun suunnitelmaan on hyväksytty mukaan Hyvän mielen talon Voice the Taboo –hanke-ehdotus.

Hyviksen kulttuuripääkaupunkivuoden aikana otetaan käyttöön sissitaiteen keinoja. Mukaan yhteistyöhön kutsutaan suomalaisia ja eurooppalaisia taiteilijoita, jotka ovat kiinnostuneita soveltavasta taiteesta ja mielenterveysongelmiin liittyvien stigmojen purkamisesta.  Mielenterveysongelmista omaa tai omaisen kokemusta omaavat voivat tuoda ajatuksia, tunteita ja kokemuksia esiin erilaisten ITE-taiteen menetelmien avulla.

Toteutamme yhteisöllisiä keskusteluja, katutapahtumia, työpajoja ja videotuotantoja, joiden avulla saamme kokemusasiantuntijoiden osaamista esille ja voimme yhdessä käsitellä monin tavoin tabuiksi koettuja asioita.

Vuosina 2022-2024 toteuttavan kulttuurihyvinvoinnin hankkeen avulla valmistaudumme samalla kulttuuripääkaupunkivuoden toiminnan valmisteluun. Yhteistyötä käynnistetään taiteilijoiden ja taidealan toimijoiden suuntaan. Etsimme myös sekä suomalaisia että kansainvälisiä toimijoita, joiden kanssa voimme toteuttaa suunniteltuja osaamisen vaihtoon liittyviä asioita yhdessä.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa näkyy taiteen ja kulttuurin rikkaus sekä Euroopan kulttuurien yhteiset piirteet.

Oulu2026-hankkeen keskeinen pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, johon on sitoutunut Oulun lisäksi 32 pohjoisen Suomen kaupunkia ja kuntaa. Hankkeen toteutusalue ulottuu Venäjän rajalta Ruotsin rajalle.

 

Lisätietoa:

Solja Peltovuori, toiminnanjohtaja, Hyvän mielen talo ry

solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi

041 466 7682

 

o26_hakukirja_tiivistelmä_print.pdf (oulu2026.eu)

 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!