Yleisöluennot ja tietoiskut

Tarinakahvilat

Kevään 2019 Tarinakahvilat, alkaen 16.1.2019

Tarinakahviloissa kuullaan kokemustarinoita mielenterveyden häiriöiden ja mielenterveyttä haastavien elämäntilaiden kanssa selviytymisestä ja toipumisesta. Kuulijoilla on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä kokemusasiantuntijoille kahvittelun lomassa.

Laite psyykkisen voinnin seurantaan

- keskustelutilaisuus ti 22.1.2019 klo 14-15

Tilaisuudessa esitellään kehitteillä olevaa laitetta psyykkisen voinnin seurantaan.

Välineen kehittelyyn tarvitaan käyttäjien mielipiteitä, joten tule kertomaan ajatuksesi. Voit kertoa mielipiteesi myös tilaisuudessa jaettavalla lomakkeella, jossa kysytään mm.
● olisiko tuote hyödyllinen ja käyttäisitkö sitä
● mikä olisi kiinnostava ulkonäkö
● olisiko tiedon välittyminen läheiselle ja hoitotaholle tärkeä.

Väline on eräänlainen sähköinen oirepäiväkirja, käytännössä yksinkertainen esine (koru,
avaimenperä, kynä tms.). Väline auttaa huomaamaan voinnin muutokset ja nopeuttaa
yhteydenpitoa hoitotahon kanssa, mahdollistaa joustavan avun saannin ja mahdollisesti
vähentää sairaalahoidon tarvetta.

Kehitettävä laite räätälöidään käyttäjälle yhteistyössä hänen kanssaan. Se on digitaalisesti
yhteydessä hoitotahoon ja yhdessä sovitun läheisen ihmisen kanssa. Tavoitteena on että

● laitteen käyttäjä voi helposti seurata omaa vointiaan ja tehdä tarvittavia muutoksia
toiminnassaan, mikä lisää hänen itsenäisyyttään
● läheisen huoli vähenee, kun hän saa tiedon henkilön voinnista ja
● yhteys hoitotahoon on joustava.

Idea laitteesta syntyi Terveyden ja hyvinvoinnin palveluinnovaatiot -valmennuksessa marraskuussa 2018. Tässä vaiheessa tehdään taustaselvittelyjä eri käyttäjätahojen kanssa.

Kehitystiimissä ovat mukana Mirja Heikkilä (lääketiede, psykoterapia), Markus Kivinen (IT, työtieteet), Markku Koivuperä (ohjelmointi, projektinjohto), Olli Levaniemi (yrittäjyys, media, markkinointi), Katja Manousos (kuntoutus, viestintä) ja Sirpa Salo (bio- ja hyvinvointiteknologia, viestintä, markkinonti, hankerahoitus).

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 23, Oulu, 2. krs.