Vapaaehtoistoiminta

Päivitämme tänne vapaaehtoistoiminnan tehtäviä, joihin kulloinkin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita. Löytyykö joukosta sinulle mieleistä ja sopivaa toimintaa? Avoimien tehtävien lisäksi otamme mielellään vastaan ideoita erilaisista toiminnoista (mm. vertais- ja muut keskusteluryhmät, harrasteryhmät, toiminnalliset tuokiot sekä tapahtumat ja retket). Jos innostut suunnittelemaan ja toteuttamaan jotakin säännöllistä tai kertaluontoista toimintaa, niin esitä ideasi rohkeasti (ks. yhteystiedot alla). Suunnitteluun ja touteutukseen saat täyden tuen omien tarpeidesi mukaan!
 

Keikka-/kertaluonteisia tehtäviä

 

Askartelu-/käsityöpajan ohjaaja

Oletko innokas askartelu- tai käsityöharrastaja? Haluatko askarrella tai tehdä käsitöitä yhdessä muiden kanssa ja samalla jakaa omaa osaamistasi muille - sekä kenties saada itsekin uusia vinkkejä? Ehdota meille oma ajatuksesi ja toteutetaan se yhdessä. Ajankohta vapaasti sovittavissa.


Olohuonetuokion ohjaaja

Hyvän mielen talon olohuonetoiminnassa järjestettävän kertaluontoisen tuokion sisältö voi olla melkeinpä mitä vain oman kokemuksen, osaamisen tai mielenkiinnon pohjalta tapahtuvaa keskustelua tai toimintaa, esitelmän pitämistä, oman harrastuksen esittelyä, kuvien esittämistä tietystä teemasta tms. Sinä esität oman ideasi ja me yhdessä suunnittelemme toteutuksen. Ajankohta vapaasti sovittavissa.


Hyviksen some -vapaaehtoinen

Some-vapaaehtoisena ilahdutat Instagram-seuraajiamme päivittämällä sovittuna ajankohtana Instagram-tilillemme kuvia ja/tai videoita jostakin sinulle läheisestä hyvinvointiin tai omaan arkeesi liittyvistä teemoista. Tässä tehtävässä käytät omaa puhelintasi ja edellytyksenä on, että hallitset jo valmiiksi Instagramin peruskäyttötaidot. Käymme ennen tehtävässä aloittamista läpi toimintaohjeet ja -periaatteet, minkä jälkeen saat käyttöösi Instagram-tunnuksemme.


Kesäpiknik 2021 -vapaaehtoinen

Hyviksen kesäpiknikin suunnittelu- ja järjestelyhtehtäviin voit osallistua vaikuttamalla piknikin ohjelmaan ja sisältöön, ohjaamalla ja järjestämällä toimintaa (mm. musiikki, pelailu ja visailu) tai avustamalla käytännön järjestelyissä (tavaroiden kuljetus ja tarjoilun esillelaitto). Tehtäviin voit osallistua omien valmiuksien ja mielenkiinnon mukaan. Piknik järjestetään Oulun keskustan läheisyydessä yhdessä sovittavana ajankohtana.
 

Postitustehtävät

Yhdistyksen jäsenpostin/muun kirjepostin postittamiseen liittyviä tehtäviä on tarjolla muutaman kuukauden välein vuoden aikana. Postitustehtävissä voi olla mukana kertaluontoisesti/sen mukaan kuinka kulloinkin pääsee paikalle. Kutsu postitustehtäviin tulee erikseen tehtävään ilmoittautuneille. Yksi postituskerta kestää pari tuntia ajoittuen aamuaikaan. Yhteyshenkilö Ritva Hiltunen, 
p. 041 463 5712, ritva.hiltunen@hyvanmielentalo.fi


Omaistoiminnan vapaaehtoistehtävät

  • Omaisten Voimavaroja arkeen -vertaisverkkoryhmän ohjaaja
  • Omaistoiminnan tapahtumat, mm. vertaistukipäivien suunnittelu- ja järjestelytehtävät

Jos haluat toimia vapaaehtoisena mielenterveyskuntoutujien omaisille suunnatussa toiminnassa, tehtävistä lisää tietoa antaa ja sinut toimintaan perehdyttää omaistyöntekijä: piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi tai 041 540 2354.

 

Säännöllistä vapaaehtoistoimintaa

 

Verkkoryhmän ohjaaja

  • Chat-ryhmän ohjaajapari (tarkempi teema suunnitellaan vapaaehtoisen mielenkiinnonkohteiden pohjalta)
  • Käsityöryhmän ohjaaja (Teams)
  • Ahdistuneiden vertaistukiryhmän ohjaaja (Teams)

Verkkoryhmässä kanssasi tukena ja apuna toimii työntekijä. Chat-ryhmiä lukuunottamatta verkkoryhmämme toimivat Microsoft Teams -alustalla, jonka käyttöä ryhmänohjaamisessa harjoitellaan yhdessä työntekijän kanssa. Ryhmänohjaajalla tulee olla käytössään sähköpostiosoite sekä tietokone tai tablet internetyhteydellä. Ryhmänohjaajalla riittää oma harrastuneisuus, kiinnostus tai omakohtainen kokemus ko. ryhmän aihetta/sisältöä kohtaan. Yhteyshenkilö Valentina Vähänen, p. 041 463 5710, valentina.vahanen@hyvanmielentalo.fi


Ryhmänohjaaja Hyviksen kesän 2021 toiminnassa (ajalla kesä-elokuu)

  • Valokuvausryhmä 
  • Viljelytoiminnan ryhmä

Ryhmänohjaajalla riittää oma harrastuneisuus tai kiinnostus ko. ryhmän aihetta/sisältöä kohtaan. Ryhmien toimintaa ja aikatauluja suunnitellaan tarkemmin yhdessä työntekijän kanssa. Yhteyshenkilö Valentina Vähänen, p. 041 463 5710, valentina.vahanen@hyvanmielentalo.fi
 

Olohuonevapaaehtoinen

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä) ja yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla (esim. pelailu tai visailu). Ks. toimintaan perehdyttävä seuraava koulutus.


Viikonloppuolkkarin ohjaaja

Viikonloppuolkkari on Hyvän mielen talon olohuoneessa 1-2krt/kk lauantaisin tai sunnuntaisin kaksi tuntia kerrallaan kokoontuva ryhmä, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti, pelaillaan, kahvitellaan jne. - vietetään rennosti viikonloppua yhdessä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu osallistujien sisään päästäminen, keskustelun tukeminen ja tilojen käyttämiseen liittyvistä tehtävistä huolehtiminen. Tarkemmat kokoontumisajat sovitaan yhdessä vapaaehtoisen kanssa.


Vertaistukihenkilö (mielenterveyskuntoutujalle tai omaiselle/läheiselle)

Vertaistukihenkilö toimii tukena omien kokemustensa pohjalta mielenterveyskuntoutujalle, psyykkisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevalle tai mielenterveyskuntoutujan omaiselle. Vertaistukihenkilö on rinnalla kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat tukiverkostot ovat puutteellisia. Vertaistukihenkilö ja tuettava kohtaavat kasvotusten Hyvän mielen talolla, kävelytapaamisissa tai psykiatrian osastolla tai etäyhteydellä puhelimitse tai uuden valtakunnallisen vertaistukisovelluksen kautta. Ks. toimintaan perehdyttävä seuraava koulutus uusille vertaistukihenkilöille.

Vertaistukihenkilötoiminnassa vapaaehtoiselta edellytetään omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöstä, psyykkisesti kuormittavasta elämäntilanteesta tai mielenterveysomaisen/läheisen roolista. Voit ryhtyä vertaistukihenkilöksi, kun omasta kokemuksestasi on jo hieman kulunut aikaa ja koet itse, että on sopiva hetki tarjota tukea toiselle. Tehtävässä toimimista helpottaa myös, että sinulla on rohkeutta ja halua tutustua uusiin ihmisiin ja luoda keskustelua heidän kanssaan. Kuuntelemisen halu ja taidot ovat myös ensiarvoisen tärkeät!Kaikkiin tehtäviin saa opastusta ja ohjausta sekä toimintaa suunnitellaan yhdessä.
Lisätiedot ja yhteydenotot (ellei kunkin tehtävän kohdalla ole muutoin mainittu): vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212