Vapaaehtoistoiminta

Päivitämme tänne sellaisia tehtäviä, joihin kulloinkin tarvitsemme vapaaehtoistoimijoita. Löytyykö joukosta sinulle mieleistä ja sopivaa toimintaa? Avoimien tehtävien lisäksi otamme mielellään vastaan ideoita erilaisista toiminnoista (mm. vertais- ja muut keskusteluryhmät, harrasteryhmät, toiminnalliset tuokiot sekä tapahtumat ja retket). Jos innostut suunnittelemaan ja toteuttamaan jotakin säännöllistä tai kertaluontoista toimintaa, niin esitä ideasi rohkeasti (ks. yhteystiedot alla). Suunnitteluun ja touteutukseen saat täyden tuen omien tarpeidesi mukaan!


 

Keikka-/kertaluonteisia tehtäviä

 


Askartelu-/käsityöpaja

Oletko innokas askartelu- tai käsityöharrastaja? Haluatko askarrella tai tehdä käsitöitä yhdessä muiden kanssa ja samalla jakaa omaa osaamistasi muille - sekä kenties saada itsekin uusia vinkkejä? Ehdota meille oma ajatuksesi ja toteutetaan se yhdessä.


Olohuonetuokion ohjaaja

Hyvän mielen talon olohuonetoiminnassa järjestettävän kertaluontoisen tuokion sisältö voi olla melkeinpä mitä vain oman kokemuksen, osaamisen tai mielenkiinnon pohjalta tapahtuvaa keskustelua tai toimintaa, esitelmän pitämistä, oman harrastuksen esittelyä, kuvien esittämistä tietystä teemasta tms. Sinä esität oman ideasi ja me yhdessä suunnittelemme toteutuksen. Ajankohta vapaasti sovittavissa.


Hyviksen some -vapaaehtoinen

Some-vapaaehtoisena ilahdutat Instagram-seuraajiamme päivittämällä sovittuna ajankohtana Instagram-tilillemme kuvia ja/tai videoita jostakin sinulle läheisestä hyvinvointiin tai omaan arkeesi liittyvistä teemoista. Tässä tehtävässä käytät omaa puhelintasi ja edellytyksenä on, että hallitset jo valmiiksi Instagramin peruskäyttötaidot. Käymme ennen tehtävässä aloittamista läpi toimintaohjeet ja -periaatteet, minkä jälkeen saat käyttöösi Instagram-tunnuksemme.
 

Postitustehtävät

Yhdistyksen jäsenpostin/muun kirjepostin postittamiseen liittyviä tehtäviä on tarjolla muutaman kuukauden välein vuoden aikana. Postitustehtävissä voi olla mukana kertaluontoisesti/sen mukaan kuinka kulloinkin pääsee paikalle. Kutsu postitustehtäviin tulee erikseen tehtävään ilmoittautuneille. Yksi postituskerta kestää pari tuntia ajoittuen aamuaikaan. Yhteyshenkilö Ritva Hiltunen, 
p. 041 463 5712, ritva.hiltunen@hyvanmielentalo.fi


Omaistoiminnan vapaaehtoistehtävät

Jos haluat toimia vapaaehtoisena mielenterveyskuntoutujien omaisille suunnatussa toiminnassa, tehtävistä lisää tietoa antaa omaistyöntekijä: piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi tai 041 540 2354


 

Säännöllistä vapaaehtoistoimintaa

 


Olohuonevapaaehtoinen

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on ennen kaikkea läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä) ja yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla (esim. pelailu, visailu tai askartelu oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan). Ks. toimintaan perehdyttävä seuraava koulutus.


Viikonloppuolkkarin ohjaaja

Viikonloppuolkkari on Hyvän mielen talon olohuoneessa 1-2krt/kk kaksi tuntia kerrallaan kokoontuva ryhmä, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti, pelaillaan, kahvitellaan jne. - vietetään rennosti viikonloppua yhdessä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu osallistujien sisään päästäminen sekä keskustelun tukeminen ja pienen toiminnallisuuden virittely yhdessä osallistujien kanssa heidän toiveidensa pohjalta. Tarkemmat kokoontumisajat sovitaan yhdessä vapaaehtoisen kanssa.


Vertaistukihenkilö (mielenterveyskuntoutujalle tai omaiselle/läheiselle)

Vertaistukihenkilö toimii tukena omien kokemustensa pohjalta mielenterveyskuntoutujalle, psyykkisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevalle tai mielenterveyskuntoutujan omaiselle. Vertaistukihenkilötoiminnassa painottuvat samankaltaisten kokemusten merkitys ja kahden ihmisen välille syntyvä vuorovaikutus. Vertaistukihenkilö on rinnalla kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat tukiverkostot ovat puutteellisia. Vertaistukihenkilö ja tuettava kohtaavat kasvotusten Hyvän mielen talolla tai etäyhteydellä esim. puhelimitse tai verkossa (Tukinet -alusta). Tukisuhde alkaa yhteisestä tapaamisesta työntekijän, vertaistukihenkilön ja tuettavan kesken. Ks. toimintaan perehdyttävä seuraava koulutus uusille vertaistukihenkilöille.

Vertaistukihenkilötoiminnassa vapaaehtoiselta edellytetään omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöstä, psyykkisesti kuormittavasta elämäntilanteesta tai mielenterveyskuntoutujan omaisen/läheisen roolista. Voit ryhtyä vertaistukihenkilöksi, kun omasta kokemuksestasi on jo hieman kulunut aikaa ja koet itse, että on sopiva hetki tarjota tukea toiselle. Tehtävässä toimimista helpottaa myös, että sinulla on rohkeutta ja halua tutustua uusiin ihmisiin ja luoda keskustelua heidän kanssaan. Kuuntelemisen halu ja taidot ovat myös ensiarvoisen tärkeät!


Naisten vertaistukiryhmän ohjaaja

Naisten vertaistukiryhmässä jaetaan naiseuteen ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia naisten kesken. Suunnittelemme ja ohjaamme ryhmää aluksi vapaaehtoinen-työntekijäparina, minkä jälkeen vapaaehtoinen jatkaa ryhmän ohjaamista itsenäisesti. Vapaaehtoinen saa henkilökohtaista perehdytystä ryhmänohjaamiseen, joten aiempi ohjauskokemus ei ole välttämätöntä. Ennakkoluulottomuus, halu tutustua uusiin ihmisiin, rohkeus toimia ihmisten parissa sekä hyvät kuuntelun ja keskustelun taidot ovat sen sijaan tärkeitä ominaisuuksia. Kokoontumisajankohdat sovitaan yhdessä vapaaehtoisen kanssa. Ryhmää on mahdollista käynnistää Teams-verkkoryhmänä saman tien. Kasvokkain kokoontuvaa ryhmää käynnistämme myöhemmin keväällä heti koronatilanteen salliessa.


Kaikkiin tehtäviin saa opastusta ja ohjausta sekä toimintaa suunnitellaan yhdessä.
Lisätiedot ja yhteydenotot (ellei kunkin tehtävän kohdalla ole muutoin mainittu): vapaaehtoistoiminnan koordinaattori jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 901 7212