Koulutus- ja kurssitoiminta

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia 2021

 

 

Vapaaehtoisten kouluttajien koulutus

Pedagogisia perustaitoja –osio

 

Aika:  ti 28.9.2021 klo 16.30-19

            la 2.10.2021 klo 9-16

            la 16.10.2021 klo 9-16

            to 9.12.2021 klo 16.30-19.30

            sekä booster-tapaaminen keväällä 2022. 

Paikka: Asema-tila, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu (1. kokoontumisen paikka tarkentuu myöhemmin.)

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka haluavat toimia vapaaehtoisina kouluttajina / ohjaajina Hyvän mielen talon järjestämissä mielenterveyskuntoutujille ja omaisille tarkoitetuissa koulutuksissa (mm. Prospect-koulutukset mielenterveyskuntoutujille ja omaisille, Omaisen ABC, Tunnetaitoja omaisille, Onnen taidot, Minä ja muut, vapaaehtoisille ja kokemusasiantuntijoille tarkoitetut perus- ja täydennyskoulutukset).

Koulutukseen osallistuvalta odotetaan hieman jo aikaisempaa ryhmänohjaus- /kouluttaja- /esiintymiskokemusta ja tieto- ja viestintätekniikan peruskäyttötaitoja (MS Office, Internet, sähköposti, Teams).

Osallistujamäärä: 10

Tavoite: Koulutukseen osallistuneella on

  • perustietoa oppimisesta, sen ohjaamisesta sekä erilaisista opetusmenetelmistä
  • taitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta.

Sisältö:  Mm. oppimisprosessi ja oppimistyylit, opetuksen osatekijät ja opetusmenetelmät, koulutuksen suunnittelussa ja koulutustilanteessa huomioitavia seikkoja, koulutuksen ohjaamiseen liittyvän työparityöskentelyn suunnittelu sekä seurantatapaaminen, jossa arvioidaan jo toteutunutta toimintaa ja sovitaan jatkotyöskentelystä.

Kouluttajaksi kouluttautumiseen kuuluu Pedagogisia perustaitoja –osuuden lisäksi - sitä ennen tai sen jälkeen - oma osallistuminen koulutukseen, jossa myöhemmin toimii kouluttajana, perehtyminen ohjattavan koulutuksen materiaaliin ja toteutustapoihin sekä kokeneemman kouluttajan kouluttajaparina toimiminen (pilottikoulutus).

Hinta: Osallistujille maksuton.

Hakeutuminen ja haastattelut: Koulutukseen hakeutuvat täyttävät 9.9.2021 mennessä hakulomakkeen, jonka pohjalta hakijat haastatellaan ajalla 15.-17.9.2021.

Hakulomake: https://link.webropol.com/s/hakemuskouluttajakoulutukseenhmt2021 

Lisätietoa: Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.


VERTAISTUKIHENKILÖTOIMINNAN PERUSKOULUTUS

Aika: la 29.5. klo 10.00-14.00
Paikka:
Hyvän mielen talo, 2. krs., Ilona/vaihtoehtoinen toteutus tilanteen vaatiessa Microsoft Teams-koulutuksena

Kohderyhmä: Uudet Hyvän mielen talon vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet ja siinä aloittavat vapaaehtoiset. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat halukkaita ja valmiita toimimaan mielenterveyskuntoutujan/psyykkisesti kuormittavassa elämäntilanteessa olevan tai mielenterveysomaisen vertaistukihenkilönä.
Osallistujamäärä: 5
Tavoite:
Osallistujalla on koulutuksen jälkeen tietoa vertaistukitoiminnasta ja Hyvän mielen talon vertaistukihenkilötoiminnan käytännöistä, tietoa ja työkaluja erilaisien ihmisten ja vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen sekä valmiudet toimia Hyvän mielen talon vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä.
Sisältö
: Vertaistukihenkilötoiminnassa painottuvat samankaltaisten kokemusten merkitys ja kahden ihmisen välille syntyvä vuorovaikutus. Vertaistukihenkilö on rinnalla kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat tukiverkostot ovat puutteellisia. Koulutuksen sisältöinä ovat vertaistuki yleisesti ja kahdenkeskinen vertaistuki, vuorovaikutus, minä itse vertaistukijana ja toiminnan käytännön järjestelyihin liittyvät asiat. Koulutuksessa myös perehdytään keskusteluavun työkaluna Käynti kerrallaan -menetelmään ja etätukimuotojen hyödyntämiseen vertaistukihenkilötoiminnassa kasvokkaisen tuen lisänä. Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen pientä välipalaa (lähikoulutuksessa).

Kouluttaja: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo ja omaistyöntekijä Piia Saraspää
Hinta: Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen viimeistään 27.5. ja lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p.
044 901 7212.

KOULUTUS OLOHUONEVAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Aika: ke 5.5. klo 10-15
Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., olohuone Ilona/vaihtoehtoinen toteutus tilanteen vaatiessa Microsoft Teams-koulutuksena
Kohderyhmä: uusille Hyvän mielen talon olohuonevapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille

Osallistujamäärä: 5 henkilöä
Tavoite: Osallistuja saa rohkeutta ja valmiuksia aloittaa vapaaehtoisena olohuonetoiminnassa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista.
Sisältö: Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on ennen kaikkea läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai harvemmin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, uusien toimintaan tutustumaan tulevien ihmisten kohtaamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä) ja yhteisöllisyyden tukemista pienen toiminnallisuuden avulla (esim. pelailu, visailu tai askartelu oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tukena toimii järjestötyöntekijä. Olohuonetoiminnassa vapaaehtoinen pääsee hyödyntämään ja kehittämään ihmisten kohtaamisen taitojaan ja vuorovaikutustaitojaan. Koulutuksessa kahvitarjoilu sisältäen pientä välipalaa.

Kouluttaja: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo
Hinta: Koulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen viimeistään 3.5. ja lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p.
044 901 7212.

 

 

 

VARES-VERKOSTON VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSIA

Vapaaaehtoistoiminnan verkosto Vares järjestää monipuolisia vapaaehtoistoiminnan perus- ja lisäkoulutuksia, joihin myös Hyvän mielen talon vapaaehtoiset voivat osallistua. Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus toimii hyvänä pohjana vapaaehtoistoiminnan aloittamiselle, mutta myös vapaaehtoistoiminnassa jo mukana olevat voivat osallistua peruskoulutukseen. Lisäkoulutukset ovat tiettyyn aiheeseen tai vapaaehtoistoiminnan muotoon liittyviä koulutuksia. Lisätietoa Vareksen peruskursseista ja jatko-/lisäkoulutuksista.