Koulutus- ja kurssitoiminta

KOULUTUS OLOHUONEVAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Aika: seuraavan koulutuksen ajankohta päivitetään tänne
Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., Repo-tila
Kohderyhmä: uudet, Hyvän mielen talon olohuonetoimintaan ryhtyvät vapaaehtoiset ja olohuonevapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
Tavoite: Osallistuja saa koulutuspäivän ja perehtymisvuorojen aikana valmiudet aloittaa vapaaehtoisena olohuonetoiminnassa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista.

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai muutoin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, yhteisöllisyyden tukemista (yhteisen tekemisen/toiminnan virittely), omien tietojen ja taitojen pohjalta tapahtuvaa ohjausta kävijöiden mieltä askarruttavissa kysymyksissä sekä uusien toimintaan mukaan tulevien ihmisten vastaanottamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä toimintaan tutustumaan tuleville ihmisille). Olohuonevapaaehtoinen pääsee hyödyntämään ja kehittämään taitojaan ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa (niin kuuntelemisen kuin puhumisen taitojaan) ja tieto-taitoaan yhdistyksen toiminnan esittelyssä. Koulutuksen jälkeen perehtyminen toimintaan jatkuu yksilöllisten tarpeiden mukaan 1-3 tutustumisvuoron aikana jo toimivan olohuonevapaaehtoisen rinnalla.

Kouluttajana vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p. 044 334 6138.
 

VARES-VERKOSTON VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSIA

Vapaaaehtoistoiminnan verkosto Vares järjestää monipuolisia vapaaehtoistoiminnan perus- ja lisäkoulutuksia, joihin myös Hyvän mielen talon vapaaehtoiset voivat osallistua. Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus toimii hyvänä pohjana vapaaehtoistoiminnan aloittamiselle, mutta myös vapaaehtoistoiminnassa jo mukana olevat voivat osallistua peruskoulutukseen. Lisäkoulutukset ovat tiettyyn aiheeseen tai vapaaehtoistoiminnan muotoon liittyviä koulutuksia. Lisätietoa Vareksen peruskursseista ja jatko-/lisäkoulutuksista.