Tulevat prospect-koulutukset

Prospect - koulutukset vuonna 2019

 

Prospect-koulutus mielenterveyskuntoutujille 15.-29.10.2019

 

Aika:  15.10.2019 klo 10.00-16.00 sekä 7.10., 22.10., 24.10. ja 29.10.2019 klo 10.00-15.00

Paikka: Oulu (keskusta, tarkentuu myöhemmin)

Kenelle: Henkilöille, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyshäiriöistä ja jotka haluavat tietoa erilaisista kuntoutumista tukevista palveluista, vertaistuesta ja osallistumismahdollisuuksista.    

Tavoite: Osallistuja on saanut valmiuksia oman toipumisen ja voimaantumisen tueksi ja löytänyt tapoja oman osallisuutensa ja vaikuttamismahdollisuuksiensa lisäämiseen erilaisissa yhteisöissä.  

Koulutus sisältää lyhyitä alustuksia, pienryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä vertaisjakamista. Koulutuspäiviin kuuluu tunnin tauko omakustanteista ruokailua varten. Koulutustilassa on mahdollisuus omien eväiden kylmäsäilytykseen, lämmittämiseen ja nauttimiseen.

Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton.

Kouluttajina toimivat Prospect –vertaisohjaajat ja Prospect-ohjaaja Päivi Isojärvi.

Ilmoittautumiset 2.10.2019 mennessä: Hyvän mielen talon neuvonta, p. 041 463 5712 tai täyttämällä ilmoittautumislomake tämän sivun lopussa.

Lisätietoa: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

Ohjelma

 

Prospect-koulutus mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille 8.-10.11.2019

 

Aika: 8.11. klo 17.00-19.30, 9.11. klo 10.00-16.00 ja 10.11. klo 10-15.

Paikka: Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, 2. krs., Oulu 

Kenelle: Henkilöille, joiden läheisellä on mielenterveyden ongelmia tai sairautta.   

Tavoite: Koulutuksen tavoite on kohottaa omaisen itsetuntoa, kehittää selviytymiskeinoja, lisätä elämänhallintaa sekä parantaa elämänlaatua.

Koulutuksessa käsitellään mm. elämäntilanteen mukanaan tuoman stressin tunnistamista ja selviytymiskeinoja sekä laaditaan tulevaisuuden suunnitelmaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Työskentely sisältää lyhyitä alustuksia ja pienryhmäkeskusteluja. Paikalle voi ottaa omat eväät, jääkaappi ja mikro löytyvät tiloista.

Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton.

Kouluttaja: Prospect-ohjaaja Piia Saraspää.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 25.10.2019 mennessä:  Piia Saraspää, piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi, p. 041 540 2354 tai täyttämällä ilmoittautumislomake tämän sivun lopussa.

Ohjelma

 

Prospect -koulutus ammattilaisille 7.-8.11.2019

 

Aika: 7.11.2019 klo: 12.00-16.00 ja 8.11.2019 klo: 08.15-12.00

 

Paikka: Puusepänkatu 4, 2. krs., Vilja-Sali, Oulu (Myllytulli)

 

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat mielenterveyskuntoutujia ja heidän omaisiaan ja läheisiään. 

 

Tavoite: Osallistujalla on koulutuksen jälkeen keinoja mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa täysivaltaisen kansalaisuuden tukemiseen sekä toimintasuunnitelma kuntoutujien ja omaisten kokemustiedon hyödyntämiseen omassa työssään.

 

Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Kouluttaja: Prospect-ohjaaja Päivi Isojärvi.

 

Ilmoittautumiset 10.10.2019 mennessä: Hyvän mielen talon neuvonta, p. 041 463 5712 tai täyttämällä ilmoittautumislomake tämän sivun lopussa.

 

Lisätietoa: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

 

Ohjelma

 

Prospect Yhteinen pohja -koulutuspäivä 28.11.2019

 

Aika: 28.11.2019 klo: 10.00-16.00

 

Paikka: Puusepänkatu 4, 2. krs., Vilja-Sali, Oulu (Myllytulli)

 

Kohderyhmä: Mielenterveyskuntoutujille, omaisille ja läheisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarkoitettuihin Prospect-koulutuksiin osallistuneet henkilöt. 

 

Tavoite: Osallistujat ovat löytäneet keinoja kuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten välisen onnistuneen viestinnän kehittämiseen eri kohderyhmillä olevaa asiantuntijuutta huomioivalla tavalla.

 

Kouluttajat: Prospect-ohjaajat Päivi Isojärvi, Piia Saraspää ja Prospect-vertaisohjaajia.

 

Hinta: Koulutus on osallistujille maksuton.

 

Koulutuspäivään kuuluu tunnin tauko omakustanteista ruokailua varten. Lähistöllä on useampi lounasravintola ja koulutustilassa on mahdollisuus omien eväiden kylmäsäilytykseen, lämmittämiseen ja nauttimiseen.

Ilmoittautumiset 12.11.2019 mennessä: Hyvän mielen talon neuvonta, p. 041 463 5712 tai täyttämällä ilmoittautumislomake tämän sivun lopussa.

Lisätietoa: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

Ohjelma

 

******

Toteutamme Prospect-koulutuksia mielenterveyskuntoutujille ja omaisille kysynnän ja resurssien puitteissa myös yhteistyökumppaneittemme kanssa. Tiedustelut Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi(at)hyvanmielentalo.fi tai p. 041 4667 683. Korvaa (at) sähköpostin osoitekentässä merkinnällä @.

 

 

ILMOITTAUTUMINEN PROSPECT - KOULUTUKSIIN ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA: