Koulutus- ja kurssitoiminta

Onnen taitoja Hollihaassa

 

Aika: keskiviikkoisin 2.6., 9.6., 16.6. ja 11.8.2021 klo 14-16

Paikka: Hollihaan puisto, Oulu

(tai sään vaatiessa Hyvän mielen talolla, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu / koronatilanteen vaatiessa siirretään toteutettavaksi verkossa Teams-sovelluksella).
 

Kohderyhmä: Oululaiset mielenterveysongelmista omaa kokemusta omaavat henkilöt sekä henkilöt, joiden läheisillä on mielenterveysongelmia.

Osallistujamäärä: 6-8

Tavoite: Osallistujalla on käytössään

  • keinoja, joiden avulla hän voi löytää itsestään ja tämän hetkisestä elämästään asioita, jotka lisäävät onnellisuuden ja tyytyväisyyden kokemista
  • toimintatapoja, joiden on tutkimuksin todettu olevan yhteydessä onnellisuuden kokemukseen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan positiivisen psykologian ja onnellisuustutkimusten tuloksiin onnellisuuden kokemukseen liittyvistä tekijöistä. Kokoontumisten välillä tehtävien itsenäisten harjoitusten ja vertaisjakamisen avulla opitaan toimintatapoja oman elämäntyytyväisyyden ja onnellisuuden kokemuksen lisäämiksi.  

Toteutus: Ryhmä kokoontuu neljä kertaa: kolme kertaa viikon välein sekä seurantatapaamiseen parin kuukauden päästä. Kokoontumiset tapahtuvat Hollihaan puistossa Oulussa (tai vaihtoehtoisesti sään tai mahdollisten kokoontumisrajoitusten vaatiessa Hyvän mielen talolla tai verkossa Teams-sovelluksella).  

Kouluttaja: Päivi Isojärvi

Hinta: Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot viimeistään 24.5.2021: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.