Koulutus- ja kurssitoiminta

Haavoittuva mieli ® 

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus

 

 

Aika: Toukokuu, webinaarikokoontumiset ti 11.5.2021 klo 16.30-19.00 ja to 20.5.2021 klo 16.30-19.00.

Paikka: Itsenäistä, oppikirjan pohjalta tapahtuvaa opiskelua ja tehtäviä Moodle-oppimisalustalla ennen ensimmäistä ja toista kokoontumista, webinaarit  Microsoft Teams-verkkoyhteydellä.

Kurssin kokonaisuudessaan suorittaneille jaetaan todistukset. Poissaoloja ei ole mahdollista korvata.           

Kohderyhmä: Oululaiset mielterveysongelmista omaa kokemusta omaavat henkilöt sekä henkilöt, joiden läheisillä on mielenterveysongelmia. 

Osallistujamäärä: 10

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista antamalla perustietoa yleisimmistä mielenterveyshäiriöistä, auttamalla tunnistamaan ja ottamaan huoli puheeksi, antamalla valmiuksia tukea sekä ohjata tai hakeutua tarvittaessa ammattiavun pariin. Koulutus vähentää myös ennakkoluuloja mielenterveyden häiriöitä kohtaan. 

 

Sisältö: Haavoittuva mieli ® - MTEA 2 -koulutuksen teemoja ovat muun muassa:

  • masennus
  • ahdistuneisuus
  • psykoosisairaudet
  • päihdehäiriöt

Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

Kouluttajat: MTEA 2 -ohjaajat Päivi Isojärvi ja Virve Saaranen.

Oppikirjamaksu: vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat 0 e, Hyvän mielen talo ry:n jäsenet 10 e, muut 15 e, koulutus muutoin osallistujille maksuton (oppikirja Haavoittuva mieli – Tunnista ja tue, Mieli Suomen mielenterveysseura).

Ilmoittautumiset ja lisätietoa 20.4.2021 mennessä: paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.

 

 

Mielenterveyden ensiapu® 1 –koulutus verkossa

 

Aika: Torstaisin 25.2.-25.3.2021 klo 12-13.30, lisäksi kokoontumisten välillä itsenäisiä tehtäviä yhteensä 14 tuntia.

Toteutustapa: Verkkokoulutus Teams-verkkoyhteydellä. Osallistumiseen tarvitaan Internet-yhteydellä, kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone, tabletti tai älypuhelin.

Kokoontumiset koostuvat ohjaajan alustuksista ja osallistujien itsenäisiin tehtäviin liittyvästä yhteisestä keskustelusta.

Kurssin kokonaisuudessaan suorittaneille jaetaan todistukset. Poissaoloja ei ole mahdollista korvata.

To 18.2.2021 klo 12-12.30 osallistujilla on mahdollisuus testata Teams yhteyden muodostamista ja saada siihen opastusta.

Kohderyhmä: Mielenterveyskuntoutujat ja –omaiset sekä psyykkisesti kuormittuneet, vaikeassa elämäntilanteessa elävät henkilöt, jotka haluavat oppia taitoja mielenterveyden vaalimiseksi.

Osallistujamäärä: 8

Tavoite: Osallistuja oppii taitoja oman mielenterveyden ylläpitämiseen ja toisen henkilön mielenterveyden tukemiseen.

Sisältö: Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksessa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat:

  • Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvinvointia
  • Tunnetaidot
  • Elämän monet kriisit
  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
  • Elämänhallinta

 

Kouluttajat: Mielenterveyden ensiapu® 1 –ohjaajat Virve Saaranen ja Päivi Isojärvi.

Hinta: Oppikirjamaksu Hyvän mielen talon jäsenet 10 euroa, muut 15 euroa. Hyvän mielen talon vapaaehtoisille ja kokemusasiantuntijoille oppikirja on maksuton. Sisältää kurssiin kuuluvan kirjan Mielenterveys elämäntaitona (MIELI Suomen mielenterveys ry).

Oma osallistuminen varmistetaan oppikirjamaksun suorittamisella 2.2.2021 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan.

Oppikirjat postitetaan osallistujille ennen kurssin alkua.

Lisätiedot: paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683 ja virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 718 6762.

Ilmoittautumiset 2.2.2021 mennessä: Hyvän mielen talon neuvontaan, p.  041 463 5712.