Koulutus- ja kurssitoiminta

Koulutus- ja kurssitoiminta

Hyvän mielen talon koulutus- ja kurssitoiminnan kalenteri  - kevät 2019

Hyvän mielen talo järjestää

- mielenterveyskuntoutujille ja mielenterveysomaisille suunnattuja, mielen hyvinvointia tukevia

- vapaaehtois- ja kokemustoimintaa tukevia

koulutuksia ja kursseja sekä mielenterveystietoutta ja kokemustietoa välittäviä yleisöluentoja.

Koulutus- ja kurssitoiminnan tarkoituksena on

- lisätä osallistujien tietoa ja taitoja mielenterveyshäiriöiden kanssa arjessa selviytymiseksi

- kehittää vapaaehtoisten ja kokemustoimijoiden valmiuksia tehtävissä toimimiseen ja lisätä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan

- tarjota tietoa mielenterveyshäiriöistä ja niistä toipumista tukevista seikosta. 

Hyvän mielen talon koulutustoiminnassa keskeisessä roolissa ovat kokemustiedon ja vertaistuen välittyminen. Kokemustoimijoiden osallistuminen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen toimivat keinoina siihen.

Järjestämme koulutuksia myös yhteistyössä muiden järjestöjen ja hankkeiden kanssa.Vuonna 2018 Hyvän mielen talo järjestää mm. Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 –koulutukset sekä -ohjaajakoulutukset yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Lisätietoja: Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi(at)hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.