Koulutus- ja kurssitoiminta

 

Koulutus- ja kurssitoiminta

 

Kevään 2020 koulutukset ja kurssit löydät tästä esitteestä.

Keväällä 2020 toteutamme mm. Kokemustarinan esittäminen -koulutuksen uusille kokemusasiantuntijatoimintaan mukaan tuleville, sekä MTEA1 - ja MTEA2 - ja Omaisen ABC -koulutuksia. 

***

Hyvän mielen talo järjestää mielenterveyskuntoutujille sekä omaisille ja läheisille suunnattuja 

- mielen hyvinvointia tukevia kursseja

- vapaaehtois- ja kokemustoimintaa tukevia koulutuksia sekä

- mielenterveystietoutta ja kokemustietoa välittäviä yleisöluentoja.

 

Koulutus- ja kurssitoiminnan tarkoituksena on

- lisätä osallistujien tietoa ja taitoja mielenterveyshäiriöiden kanssa arjessa selviytymiseksi

- kehittää vapaaehtoisten ja kokemustoimijoiden valmiuksia tehtävissä toimimiseen ja

- lisätä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan

- tarjota tietoa mielenterveyshäiriöistä ja niistä toipumista tukevista seikosta. 

Hyvän mielen talon koulutustoiminnassa keskeisessä roolissa ovat kokemustiedon ja vertaistuen välittyminen. Kokemustoimijoiden osallistuminen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen toimivat keinoina siihen.

Lisätietoja: Koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi(at)hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.