Kokemusasiantuntijatoiminta

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijatoiminta

 

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omaa tai läheisenä saatua kokemusta mielenterveyshäiriöiden kanssa elämisestä sekä halua hyödyntää kokemuksiaan mielenterveystyössä.

Kokemusasiantuntijat voivat toimia mm.

- kokemuskouluttajina ja kokemuspuheenvuoron esittäjinä oppilaitoksissa, työyhteisöissä, yleisötilaisuuksissa ja asiakas- ja potilasryhmissä

- kehittäjäasiakkaina palvelujen ja tuotteiden kehittämistyössä, esim. työryhmissä, ohjausryhmissä ja asiakasraadeissa

- viestintä- ja tiedotustehtävissä sekä haastateltavina mediaan ja opinnäytetöihin

- ammattilaisen rinnalla esim. hoitosuunnitelmakokouksissa ja potilasohjaustilanteissa.

Hyvän mielen talon kokemusasiantuntijoille järjestetään koulutusta, tehtäväkohtaista yksilöllistä ja ryhmämuoista valmennusta ja tukea sekä työnohjausta, virkistystä, tutustumiskäyntejä ja opintoretkiä.

Seuraava Kokemustarinan esittäminen -koulutus uusille, kokemusasiantuntijatehtävistä kiinnostuneille pidetään 6.3.-7.3., 27.-28.3. ja 3.-4.4.2020 perjantaisin klo 16-20 ja lauantaisin klo 10-16 (lisäksi itsenäistä työskentelyä n. 20 t). Katso lisää www.hyvanmielentalo.fi / Toiminta ja palvelut / Koulutus- ja kurssitoiminta 

Kokemusasiantuntijoille tarkoitetun ryhmätyönohjauksen ajankohdat tälle keväälle ovat

  • ke 26.2. klo 17.30-19 (avoin)
  • ke 25.3. klo 17.30-19 (avoin)
  • ti 14.4. klo 16.30-18
  • ti 12.5. klo 16.30-18
  • ti 2.6. klo 16.30-18.

Kokoontumispaikka: ryhmähuone Suvanto, Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, 2. krs.

 

Kaksi ensimmäistä kertaa ryhmä on avoin: Voit tulla tutustumaan työskentelyyn ja päättää tutustumisen myötä jatkosta. Kolmannesta kerrasta eteenpäin ryhmä ei ota enää uusia jäseniä ja sen kokoonpano pyritään pitämään samana.

 

Työnohjaus on tilaisuus ja paikka, jossa voi tarkastella omaa kokemusasiantuntijana toimimistaan, saada uusia näkökulmia ja jakaa kokemuksia muiden kokemustoiminnassa mukana olevien kanssa.  Ryhmä asettaa itse yhdessä työnohjaajan kanssa tarkemmat tavoitteet omalle työskentelylleen. Työskentely on luottamuksellista, osallistujat sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen työnohjauksessa käsitellyistä asioista. Myös työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaajana toimii ratkaisukeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa työnohjaajaksi valmistuva Raija Lohilahti.

 

Työnohjaus palvelee omaa jaksamista ja hyvinvointia ja mahdollistaa usein myös omien taitojen kehittymisen!

 

Lisätietoa:

Kokemustoiminnan koordinaattori Virve Saaranen, virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi p. 044 718 6762