Työseminaarissa yhteistä pohdintaa

Työseminaarissa yhteistä pohdintaa

"Asioissa on kehitytty hyvään suuntaan" 

arvioi STEA alustavassa tarkastuslausunnossaan, jonka saimme tutustuttavaksi torstaina 16.8.2018. Tarkastuslausunto on osa vuonna 2017 käynnistynyttä toiminnan tarkastusta. Toiminnan tarkastuksen havaintojen pohjalta ja kehittämistoimenpiteiden toteutumisen selvittämiseksi meille tehtiin kesäkuussa seurantakäynti, jossa käytiin läpi erityisesti matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan toteutusta. Hallitus käsittelee alustavan kertomuksen kokouksessaan 18.8. jonka jälkeen olemme yhteydessä rahoittajaan ja lopullinen kertomus valmistunee melko pian ja laitetaan sitten tutustuttavaksi Hyvän mielen talon kotisivulle.

Työseminaarissa 18.8. käsittelemme myös sosionomi YAMK -opintoihin liittyvää, Mervi Kauppisen tekemää käytäntötutkimusta, jonka toteutuksessa on ollut mukana HMT:n työntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita. Käytäntötutkimus keskittyi Hyvän mielen talon toiminnan arviointiin ja arvioinnin tapoihin ja antaa  vinkkejä jatkossa toteutettaviin arviointikäytäntöihin. Raportointiin voidaan palata myöhemmin esimerkiksi Hyvän mielen talon foorumi- ja ideapajaryhmissä.

Muita työseminaarin aiheita ovat mm. yhteistyömahdollisuudet ESR-rahoitteisen ITU2-hankkeen vertaistoiminnan tiimoilta, meidän kävijämme ehdottama Diagnosis Free Zone -kampanja, Hyvän mielen talon visuaalisen ilmeen käynnissä oleva päivityshanke sekä alustavat ideoinnit Hyvän mielen talon tulevalle 30-vuotisjuhlavuodelle - joka on siis jo vuonna 2019.

Syksyn ajankohtaisia asioita ovat mm. tuleva syyskokous lauantaina 27.10. klo 13 alkaen. Hyvän mielen talo ry:n puheenjohtajan Päivi Vuokila-Oikkosen kausi jatkuu vuodelle 2019, mutta hallituksen jäsenet ovat kaikki erovuorossa ja nyt on jo hyvä alkaa harkita mahdollista kiinnostusta luottamustehtävien hoitamiseen. Hallituksen jäseniä voidaan sääntöjen mukaan valita 5-8 varsinaista ja 0-2 varajäsentä. Hallituksen kokouksia on pääsääntöisesti pidetty noin 6-8 kertaa vuodessa. Luottamustehtävät tarjoavat mahdollisuuden tutustua Hyvän mielen talon toimintaan hieman uudesta näkövinkkelistä ja hyvä, että tehtäviin löytyy uusia ihmisiä tuomaan toimintaan myös uusia ajatuksia ja näkökulmia. Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen ja enimmillään 3 x 2 vuoden pituinen kerrallaan.

Lisätietoa: Solja Peltovuori, tj. 

solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667682

Takaisin toimintakalenteriin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: