STEAn jälkitarkastus on nyt valmis

STEAn jälkitarkastus on nyt valmis

Vuoden 2017 keväällä käynnistynyt Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen (STEA) tarkastusprosessi Hyvän mielen taloon on valmistunut. Tarkastuksen viimeinen osa toteutui kesäkuussa 2018 ja tarkastuksesta on saatu raportti, jonka Hyvän mielen talon hallitus käsitteli kokouksessaan 18.8. ja totesi, että loppuraportti ei anna aihetta vastineeseen. Jälkitarkastus kohdentui erityisesti kohtaamispaikkatoimintaan.


Raportin mukaan HMT on tarkoituksenmukaisesti täsmentänyt toiminnan tavoitteitaan, mutta vielä voidaan konkreettisemmin esitellä toiminnan tavoiteltujen kohderyhmien tarpeita yleisten väestö tason tarpeiden lisäksi. Kohderyhmän määrällisen seurannan tavat ovat raportin mukaan kehittyneet merkittävästi ja toiminnan laajuuden määrittäminen onnistuu paremmin. Hyvän mielen talon toiminta todetaan monipuoliseksi ja rahoittaja kehottaa mitoittamaan ja kohdentamaan toiminnan aina olemassa olevan ja todennetun tarpeen mukaiseksi. Siis toimintamuotojen toteutusta tulee tarvittaessa vaihdella ja painottaa ja/tai painoarvoa vähentää seurannasta saatavan tiedon ja arvioinnin perusteella.


STEAn arvioinnin mukaan matalan kynnyksen toiminnan tuloksia on pystytty esittämään riittävästi avustuskohteen avustustasoon nähden. Toiminnan suunnittelua ja raportointia on siirretty vahvemmin kohtaamispaikan työntekijöille, jotka osallistavat tähän työhön enemmän myös kävijöitä.


Seurantatietoa kerätään kattavasti, mutta kehitettävää on vielä siinä, että kerätään vain tietoa, jota todellakin hyödynnetään. Liian raskaita tiedon keräämisjärjestelyjä kannattaa välttää. Raportissa todetaan, että kerätyn tiedon hyödyntämisessä ja analysoinnissa toiminnan suuntaamiseksi paremmin on vielä kehittämisen tarvetta.

Lopullinen raportti julkaistaan hyväksynnän jälkeen kotisivullamme www. hyvanmielentalo.fi.

Lisätietoa: Solja Peltovuori, solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667682

Takaisin toimintakalenteriin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: