Sinustako uusi hallituksen jäsen

Sinustako uusi hallituksen jäsen

Hyvän mielen talo ry:n syyskokous pidetään lauantaina 27.10.2018, klo 13 alkaen. Muiden asioiden ohella syyskokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus. Kaikki hallituksen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä ovat erovuoroisia. Puheenjohtaja Päivi Vuokila-Oikkosen kausi jatkuu edelleen vuodelle 2019.


Hallitukseen valitaan sääntöjen mukaan 5-8 varsinaista ja 0-2 varajäsentä, joiden toimikausi luottamustehtävässä kestää kaksi vuotta ja kausi alkaa valintaa seuraavan vuoden alusta. Sääntöjen mukaan hallituksen jäseniä valittaessa huomioidaan, että hallituksessa on edustettuna kokemusasiantuntijuutta mielenterveyskuntoutuja-, omais- ja auttamistyön ammattilaisten näkökulmasta sekä tarvittava määrä muuta asiantuntijaosaamista.


Hallituksen kokouksia pidetään vuosittain noin 6-8 kertaa ja hallituksen jäsenten matkakustannukset kokouksiin korvataan. Läsnäoleville kokouksiin osallistujille on maksettu myös pieni kokouspalkkio. Vuosittain muita säännöllisiä tapaamisia ovat yhdistyksen kokoukset ja työseminaarit. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan toimia yhdistyksen edustajina yhteistyöverkostoissa. Tällä hetkellä meillä on mm. edustus Mielenterveyden keskusliiton valtuustossa (Päivi Vuokila-Oikkonen) ja Oulun Vammaisneuvostossa (Juhani Uhlgren). Muitakin mahdollisuuksia luottamushenkilöiden osallistumiselle on tarjolla oman kiinnostuksen mukaan.

Hallituksen kokouksissa on vallinnut hyvä henki ja monet hallituksen jäsenistä ovat viihtyneet luottamustehtävissä pitkäänkin. Uusimman sääntöuudistuksen myötä hallituksen jäsenten kaudet on rajattu 3 x 2 vuoden jaksoiksi, joten uusia luottamushenkilöitä toivotaan mukaan toimintaan.


Lisätietoa hallituksen toiminnasta pj. Päivi, paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi ja tj. Solja, solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667682.

Takaisin toimintakalenteriin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: