Kirjoituspyyntö miehille, joiden kumppanilla mielenterveys- tai päihdeongelmia

Kirjoituspyyntö miehille, joiden kumppanilla mielenterveys- tai päihdeongelmia

Hyvän mielen talo ry välittää oheisen kirjoituspyynnön:

Olen sosiaalipsykologian opiskelija Tampereen yliopistosta. Olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani miespuolisten mielenterveysomaisten puolisoiden kokemuksista. Olen keräämässä aineistoksi miesten kirjoittamia tarinoita. Tutkielmaani ohjaa sosiaalipsykologian professori Eero Suoninen.

Tutkielmani tuloksia käytetään osana Mielenterveysomaiset Pirkanmaa Finfami ry:n miehille suunnatun projektin kehittämistä. Kolmen kimppa -niminen projekti on suunnattu 20-40 vuotiaille miehille, joiden puolisolla on joko mielenterveys tai päihdeongelma. Sen tuloksia ja kokemuksia käytetän kokonaisuutenaan tukimuotojen kehittämiseen puolisona omaistilanteessa oleville miehille myös projektin päättymisen jälkeen. En ole rajannut kirjoituspyyntöäni kuitenkaan tähän ikäryhmään.

Tarkemmat ohjeet kirjoittamiselle:

Osallistuaksesi tutkimukseen kirjoita vapaamuotoinen, kerronnallinen tarina kokemuksestasi suhteessa, jossa toisella osapuolella on tai oli mielenterveyden ongelmia. Parisuhde olla nykyinen tai jo päättynyt suhteesi. Myös kumppanin sairaus voi olla jo parantunut tai jatkua edelleen. Voit valita mitä ja miten kerrot, sen mukaan mitä itse pidät tärkeänä. Sinun ei tarvitse olla mestarikirjoittaja, vaan tärkeämpää on, että tuot omin sanoin esille juuri sinun tarinasi! Voit halutessasi käyttää alla olevia kysymyksiä oman kirjoittamisesi apuna. Pyri kuitenkin kirjoittamaan kokonainen tarina.


Millainen on sinun ja puolisosi tarina?
Miten puolison sairastaminen on vaikuttanut sinuun?
Millaisia vaiheita parisuhteessanne on ollut?
Miten suhtaudutte tulevaisuuteen?
Oletko saanut tukea muilta ihmisiltä tilanteeseesi ja jos olet niin keiltä?

Lähetä tarinasi sähköpostitse osoitteeseen: mikkola.tomi.i@student.uta.fi

Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Sinua tai kumppaniasi ei voida tunnistaa tutkielmassa käytetyistä otteista.

Kirjoituspyyntöön voi vastata myös sähköisen lomakkeen avulla osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1115319&SID=fe674913-60c2-46a5-a2c6-041cbbc0e596&dy 

Jos joku haluaa niin sähköpostilta minulta voi kysyä myös postiosoitetta.

Kiitos

- Tomi Mikkola

Takaisin toimintakalenteriin