Kun lapsen tai nuoren mieli järkkyy

Kun lapsen tai nuoren mieli järkkyy

03.11.2015

Sain opiskelijana tutustua Hyvän mielen talolla kokoontuvaan vanhempien ryhmään, jossa kokoontuu henkilöitä, joiden lapsella tai nuorella on mielenterveyden ongelmia tai psyykkistä sairautta. Vanhempien ryhmään osallistuminen sai minut pohtimaan, millaisia tilanteita ja haasteitakin vanhemmat ja koko perhe kohtaavat lapsen tai nuoren mielen järkkyessä. Lapsen tai nuoren mielen järkkyminen koskettaa koko perhettä. Ajan kuluessa ja saadun tiedon myötä asiat alkavat pikku hiljaa selkiytyä. Lapsen tai nuoren kuntoutuminen voi olla pitkä taival ja tämä taival pitää sisällään niin erilaisia mietityttäviä arjen tilanteita kuin haasteitakin.

Arkielämässä esiin tulee tilanteita, jolloin vanhemmat pohtivat esimerkiksi sitä, kenelle sairastumisesta kerrotaan. Tästä voidaan sopia nuoren kanssa yhdessä. Vanhemmat saattavat pohtia, missä menee raja puuttua nuoren käyttäytymiseen. Tai miten toimitaan, kun nuori saa opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta. Miten asuminen sujuu itsenäisesti, saako nuori opiskelija-asunnon vai kuljettaako vanhemmat nuorta kouluun.

Haasteita perheille tuo työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Esimerkiksi loma-aikoina vanhemmat joutuvat pohtimaan, miten lomat järjestetään niin, että jompikumpi on nuoren kanssa kotona. Sopivan lääkityksen löytyminen aiheuttaa myös oman haasteensa. Uuden lääkityksen aloittaminen on jopa pelottavaa, kun ei tiedä, mitä sivuvaikutuksia lääke mahdollisesti aiheuttaa ja sopiiko lääke nuorelle ollenkaan.

Vanhemmat tekevät kaikkensa, että lapsella tai nuorella on hyvä olla. Tällöin oma jaksaminen ja itsestään huolehtiminen helposti unohtuu. On tärkeää huomioida, että vanhemmat tarvitsevat myös omaa aikaa
huolehtiakseen myös omasta jaksamisestaan. Omaa jaksamista tukevat esimerkiksi riittävä käytännön apu ja tieto. Jaettu tieto ja kokemukset vanhempien ryhmässä, jopa huumorilla höystettynäkin,
auttavat jaksamaan arjessa ja haasteiden kohtaamisessa.

Jutun kirjoittaja: opiskelija Mari Karppinen

Hyvän mielen talolla kokoontuu vertaisryhmä ”Vanhempien ryhmä”, joka on tarkoitettu henkilöille, joiden lapsi tai nuori sairastaa psyykkisesti. Ryhmä kokoontuu Oulussa Hyvän mielen talolla keväällä 2016 kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.30-19.00. Kokoontumispäivät: 11.1., 8.2., 7.3., 4.4., ja 2.5. Ohjaajana omaistyöntekijä Sanna Hyry, p. 041 5402 354, sanna.hyry@hyvanmielentalo.fiOmaisen roolit ja rajat

lokakuu 27, 2015

Vietimme omaispäiviä 16.-18.10. rentouttavassa ympäristössä lomakoti Onnelassa. Aiheenamme oli Omaisen roolit ja rajat, joihin meitä viritti työnohjaaja, psykoterapeutti Kaisu Pyhäluoto. Pyhäluodon esitys Morenon teoriaan pohjautuen herätti ajattelemaan muun muassa omien rajojen asettamista: omat rajat voidaan asettaa liian tiukoiksi, jolloin rakennamme kuvainnollisesti muurin itsemme ympärille; muurin sisälle ei kukaan pääse, mutta sen sisällä on myös hyvin yksinäistä. Liiallinen oman itsen suojeleminen rajoja asettamalla ei ole omalle saati läheisen hyvinvoinnille paras mahdollinen ratkaisu.

Pyhäluoto johdatteli osallistujat miettimään omia roolejaan sekä niiden ”kokoa”: ”onko joku rooli korostunut liian suureksi”, ”voisiko jotakin roolia, esim. huolehtijaa, pienentää ja jotain toista, omalle hyvinvoinnille tärkeämpää, suurentaa. Omaisen roolien moninaisuus tuli esille ja keskustelua käytiin muun muassa siitä, että yhteiskunnassamme ei edelleenkään ole selkeää palvelurakennetta mielenterveyskuntoutujille; omaiset usein joutuvat etsimään tietoa niin lääkkeistä, niiden yhteisvaikutuksista, asumisen mahdollisuuksista, tukipalveluista, taloudellisista tuista ym. ym. ilman riittävää koulutusta ja kokemusta. Omaiset siis joutuvat ottamaan myös ”asianajajan” roolia suhteessa läheiseensä ja palvelurakenteisiin.

Palautekeskustelussa mainittiin, että 15 henkilön osallistujamäärä oli juuri sopiva; yhteishenki ja luottamus päivillä kasvoivat mahtavasti ja keskustelut olivat antoisia. Paikka sai täydet pisteet ja Kaisu Pyhäluodon ja Leena Piikiven osuudet koettiin tarpeellisiksi. Lopuksi suunniteltiin vaihtoehtoisia aikatauluja ja aiheita seuraaville omaispäiville, jotka järjestetään ensi keväänä.

Iltaisin ”käsityöpiirissä” teimme unisieppareita

Kiitokset kaikille osallistujille sekä asiantuntijoille :)

Sanna Hyry, omaistyöntekijä

Takaisin blogikirjoituksiin