Karoliina Hannula puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021

Karoliina Hannula puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021

13.11.2019

Hyvän mielen talo ry:n syyskokous pidettiin lauantaina 16.11. talolla, ryhmähuone Ilonassa. 

 

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja henkilöjäsenten maksu vuonna 2020 on 10 euroa, yhteistyöjäsenten jäsenmaksu 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa.

Hyvän mielen talon puheenjohtajana on kolme kaksivuotiskautta toiminut TtT Päivi Vuokila-Oikkonen. Kuusi vuotta on sääntöjen määräämä maksimiaika, jonka puheenjohtaja voi kerrallaan toimia yhdistyksen johtotehtävässä. Päivin seuraajaksi puheenjohtajan tehtävään, kaudelle 2020-2021, valittiin FM Karoliina Hannula. Karoliina on tällä hetkellä Hyvän mielen talon hallituksen jäsen ja hän on muutenkin tuttu talossa, sillä hän on aiemmin työskennellyt Hyvän mielen talon viestinnän tehtävissä palkattuna työntekijänä.

Kokouksessa huomioitiin hallituksen jäseniä, luottamustehtävien ansiokkaasta hoitamisesta, Mielenterveyden keskusliiton ansiomerkeillä.

Pronssinen ansiomerkki vapaaehtoisen mielenterveystyön tukemisesta luovutettiin Helmi Konolalle ja teräksiset ansiomerkit Jaakko Tuovilalle ja Päivi Vuokila-Oikkoselle.

 

Kiitos kaikille syyskokouksen osallistujille rennosta ja yhteistyötä vahvistavasta yhdistyksen kokouksesta! Seuraava yhdistyksen kokous pidetään keväällä, jolloin ns. tilikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

 

 

Poiminta toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020, yleistä yhdistyksen toiminnasta:

 

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan kohdistuu jatkuvia muutospaineita. Myös Hyvän mielen talon on koko ajan pohdittava huolella toiminnan kohderyhmiä, toiminnan tavoitteita, toiminnan toteuttamista ja vaikutuksia, joita halutaan saada aikaan.


Muutamien tulevien vuosien kuluessa on tapahtumassa mahdollisesti suuriakin muutoksia STEA-avustettavan järjestötoiminnan rahoituksessa. Pelaamisen ongelmiin halutaan yhteiskunnan taholta tarttua vakuuttavasti ja tähän liittyy se, että ongelmapelaamista pyritään rajoittamaan tavalla, joka tulee arvioiden mukaan samanaikaisesti vähentämään järjestöjen toiminnan tukeen jaettavia pelialan tuottoja. Ja näin vaikutuksia voi kohdentua myös tukeen, jota Veikkauksen voittovaroista jaetaan Hyvän mielen talon toimintaan. Nähtäväksi jää minkälaiseksi omat käytettävissä olevat taloudelliset resurssimme muodostuvat jatkossa. Yhdistyksellä ei ole juurikaan omaa muuta tulorahoitusta, monille mielenterveysalan yhdistyksille tyypillisellä tavalla.


Paras keino resurssien turvaamiselle on vaikuttavan toiminnan toteuttaminen yhdistyksen eri toimijaryhmien yhteistyönä. Vapaaehtois- ja kokemustoimijoilla on suuri rooli eri toiminnoissa ja vapaaehtoisten rekrytointiin ja tukemiseen halutaan kiinnittää jatkuvaa huomiota. Laajennetun työyhteisön toimintamallissa ajatuksena on ottaa yhteiskehittämisellä käyttöön luottamushenkilöiden, mielenterveyskuntoutujien ja omaisten, vapaaehtoistyöntekijöiden, kokemustoimijoiden, palkatun henkilöstön, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden, työkokeilijoiden sekä yhteistyökumppaneiden osaamista Hyvän mielen talon toiminnan kehittämiseen. Toimintamallin käyttöön ottamiseen on haettu omaa hankeavustusta STEAlta, mutta vaikka rahoitusta ei saataisikaan, on hyödyllistä muulla tavoin omana toimintana kehittää toimintatapoja, joiden avulla mahdollisimman laajasti saadaan erilaisten osallistujien osaaminen käyttöön Hyvän mielen talon toiminnassa.


Tavoitteena on, että kaikki toimijaryhmät työskentelevät yhdessä, muotoillaan toimintaa palvelumuotoilun avulla ja toimitaan kehittäjäasiakkaina, käytetään verkostokehittämisen menetelmiä ja hyödynnetään osallistujien voimavaroja myönteisellä tavalla omassa toiminnassa ja yhteistyöhankkeissa erilaisissa verkostoissa.


Hyvän mielen talossa on alkusyksynä 2019 valitettavasti jouduttu toimimaan remontoitavissa toimitiloissa, kesällä sattuneen vesivahingon vuoksi. Remonttialue laajeni yllättävästi ja remontin kestokin piteni useammaksi kuukaudeksi. Loppuvuodesta 2019 ja alkuvuonna 2020 panostetaan toimitilojen toimivuuden parantamiseen ja mm. matalan kynnyksen olohuonetoiminnan puitteiden parantamiseen yhteistyössä kävijöiden kanssa.

Olohuonetoiminnassa on koettu vapaaehtoisten puutetta ja vapaaehtoistoiminnassa on haasteena saada toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia, jotka voisivat toimia yhteisöllisen toiminnan tehtävissä. Samoin työntekijöiden työtehtävien sisältöjä käydään läpi ja mietitään resurssien kohdentamista yhteisöllisiin tehtäviin.
Edelleenkin tarvetta Hyvän mielen talon palveluille ja toiminnalle on olemassa monin tavoin. Haasteena on toiminnan markkinointi tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman monelle toimintaan mukaan tulemisen sekä osallistumisen ja osallisuuden kokemukset. Nuorten Mielipaletti-toiminta tuo mukaan toimintaan uusia osallistujia, jotka vahvistavat koko yhdistyksenkin toimintaa ja kokemustoiminnan tukirakenne voi tarjota kokemustoimijoille uusia toimintamahdollisuuksia.

Hallitus

Kuvassa Karoliina Hannula (vas.), Jaakko Tuovila, Helmi Konola ja Päivi Vuokila-Oikkonen.

 

 

 

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Solja Peltovuori, solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi  ja 041 4667682

 

Takaisin blogikirjoituksiin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: