Koulutus- ja kurssitoiminta

PUHUTAAN RAHAPELAAMISESTA -KOULUTUS

Ehyt ry:n Arpa-projektin järjestämä Puhutaan rahapelaamisesta -koulutus 29.3.2019 klo 12 – 14 Hyvän mielen talolla Ilona-tilassa. Koulutus on tarkoitettu vapaaehtois- ja kokemustoimijoille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 27.3. mennessä Hyvän mielen talon neuvontaan p. 041 463 5712


VERTAISTUKIHENKILÖTOIMINNAN KOULUTUS 

Aika: ti 2.4. klo 15.30-19.30
Paikka: Hyvän mielen talo, Kauppurienkatu 23, 2. krs, Polku
Kohderyhmä: kaikille, jotka ovat halukkaita ja valmiita toimimaan mielenterveyskuntoutujan tai mielenterveyskuntoutujan omaisen vertaistukihenkilönä. Vertaistukihenkilötoiminnassa painottuu samankaltaisten kokemusten merkitys sekä kahden ihmisen välille syntyvä vuorovaikutus.
Tavoite: osallistujalla on koulutuksen jälkeen tietoa ja työkaluja erilaisien ihmisten ja vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen sekä valmiudet toimia Hyvän mielen talon vapaaehtoisena vertaistukihenkilönä.

Vertaistukihenkilö on rinnalla kulkija ja kuuntelija esim. tilanteissa, joissa ei jaksa yksin tai omat tukiverkostot ovat puutteellisia. Tuen muotoja voivat olla mm. keskustelu, yhdessä harrastaminen tai konkreettisten asioiden hoitaminen yhdessä.

Kouluttajat: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo ja omaistyöntekijä Piia Saraspää

Lisätietoja: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi p. 044 334 6138 tai piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi p. 041 540 2354
Ilmoittautumiset 29.3. mennessä: Hyvän mielen talon Neuvontaan, p. 041 463 5712.

Koulutus on maksuton, ja sisältää kahvitarjoilun ja pientä purtavaa. Osallistujat saavat todistuksen.


VERTAISRYHMÄNOHJAAJAKSI HYVÄN MIELEN TALOLLA – TOIMINNALLINEN RYHMÄNOHJAAJAN PERUSKOULUTUS

Aika: ke 10.4. klo 10-14 ja pe 12.4. klo 10-14
Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., Polku
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu sekä henkilöille, jotka suunnittelevat vertaisryhmän perustamista Hyvän mielen talolle että henkilöille, joilla on aikaisempaa ryhmänohjaamisen kokemusta.
Tavoite: Osallistujat saavat valmiuksia vertaisryhmätoiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen Hyvän mielen talolla.

Koulutus tarjoaa perustietoa ryhmän perustamisesta, ryhmän ohjaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Koulutuksessa osallistujat oppivat ryhmänohjaamista myös toiminnallisten harjoitusten ja keskustelun kautta. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen. Mukaan mahtuu enintään 8 osallistujaa. Kouluttajina toimivat vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo ja vertaiskouluttaja Jaana Vähänikkilä. Molempina päivinä kahvitarjoilu sisältäen pientä purtavaa. Halutessasi voit ottaa myös omia eväitä mukaan.

Sitovat ilmoittautumiset 8.4. mennessä: Hyvän mielen talon Neuvontaan: p. 041 463 5712.
Lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo, jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi, p. 044 334 6138.

HAAVOITTUVA MIELI - TUNNISTA JA TUE - MIELENTERVEYDEN ENSIAPU®2 -KOULUTUS

Aika: ke 8.5.2019 klo 8.30-15.30 ja pe 17.5.2019 klo 9-16
Paikka: Kumppanuuskeskus (os. Kansankatu 53, 2. krs., Asema-tila)
Kohderyhmä: Hyvän mielen talo järjestää koulutuksen yhteistyössä Oulun seudun mielenterveysseura ry:n kanssa ja se on suunnattu molempien yhdistysten vapaaehtois- ja kokemustoimijoille.
Hinta: Hyvän mielen talon vapaaehtois- ja kokemustoimijoille maksuton (Hyvän mielen talo kustantaa kirjamaksun 30€)

Koulutuksen sisältö ja tavoite: Osallistuja saa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista, saa valmiuksia sekä tarjota apua että ohjata hoitoon ja oppii soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita. Koulutuksessa käsitellään yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden ensiapua (masennus, ahdistuneisuus, psykoosisairaudet, päihdehäiriöt ja mielenterveyden kriisit).

Ilmoittautuminen: Hyvän mielen talon vapaaehtois- ja kokemustoimijat ilmoittautuvat Neuvontaan (p. 041 463 5712) viimeistään 10.4.

Tervetuloa oppimaan mielenterveydestä ja ensiavusta!
www.mielenterveysseura.fi/mtea

KOULUTUS OLOHUONEVAPAAEHTOISTOIMINTAAN

Aika: ma 27.5. klo 12-17
Paikka: Hyvän mielen talo, 2. krs., Polku-tila
Kohderyhmä: uudet, Hyvän mielen talon olohuonetoimintaan ryhtyvät vapaaehtoiset ja olohuonevapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
Tavoite: Osallistuja saa koulutuspäivän ja perehtymisvuorojen aikana valmiudet aloittaa vapaaehtoisena olohuonetoiminnassa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut tietoa olohuonetoiminnasta, Hyvän mielen talon toiminnasta ja toiminnan esittelemisestä, vapaaehtoisen tehtävistä ja tärkeistä ominaisuuksista olohuonetoiminnassa, ihmisten kohtaamisesta ja toimintaan liittyvistä käytännön asioista.

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai muutoin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, omien tietojen ja taitojen pohjalta tapahtuvaa ohjausta kävijöiden mieltä askarruttavissa kysymyksissä sekä uusien toimintaan mukaan tulevien ihmisten vastaanottamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä toimintaan tutustumaan tuleville ihmisille). Olohuonevapaaehtoinen pääsee hyödyntämään ja kehittämään taitojaan ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa (niin kuuntelemisen kuin puhumisen taitojaan) ja tieto-taitoaan yhdistyksen toiminnan esittelyssä. Koulutuksen jälkeen perehtyminen toimintaan jatkuu yksilöllisten tarpeiden mukaan 1-3 tutustumisvuoron aikana jo toimivan olohuonevapaaehtoisen rinnalla.

Kouluttajana vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.5. ja lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Jenni Tulppo: jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi tai p. 044 334 6138.

VARES-VERKOSTON VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUKSIA

Vapaaaehtoistoiminnan verkosto Vares järjestää monipuolisia vapaaehtoistoiminnan perus- ja lisäkoulutuksia, joihin myös Hyvän mielen talon vapaaehtoiset voivat osallistua. Vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus toimii hyvänä pohjana vapaaehtoistoiminnan aloittamiselle, mutta myös vapaaehtoistoiminnassa jo mukana olevat voivat osallistua peruskoulutukseen. Lisäkoulutukset ovat tiettyyn aiheeseen tai vapaaehtoistoiminnan muotoon liittyviä koulutuksia. Lisätietoa Vareksen peruskursseista ja jatko-/lisäkoulutuksista.