Koulutus- ja kurssitoiminta

Prospect-koulutukset

 

Prospect-koulutusohjelma sisältää omat osiot mielenterveyskuntoutujille, heidän omaisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Lisäksi mukana on kaikille tarkoitettu yhteinen osio. Eri osiot ovat vertaisten suunnittelemia ja niitä ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat.

Koulutusten avulla:

• lisätään ihmisten työllistymis-, kouluttautumis- ja osallistumismahdollisuuksia
• vahvistetaan kuntoutumis-, toipumis- ja selviytymismahdollisuuksia
• sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat valmiuksia uudenlaisiin lähestymistapoihin omassa työssä.

Mielenterveyskuntoutujien prospect-koulutuksessa käsitellään mm. kuntoutumiseen liittyviä palveluja ja vertaistuen muotoja, voimaantumista sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lue lisää.

Omaisille suunnattu prospect-koulutus keskittyy omaisen omaan elämäntilanteeseen perheenjäsenen sairastuttua. Koulutuksessa kartoitetaan elämäntilanteen kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä laaditaan tulevaisuuden suunnitelmaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Omaisille on kehitetty (Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami 2012-2013) myös Prospect Plus - koulutus. Se koostuu viidestä lisäosiosta, joissa käsitellään mm. syyllisyyden ja häpeän tunteita sekä elämänhallintaa ja muutosten vastaanottamista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset saavat prospect-koulutuksesta välineitä tukea mielenterveyskuntoutujien ja omaisten täysivaltaista kansalaisuutta ja oppivat hyödyntämään kokemusasiantuntijuutta.

Kaikille yhteisessä Yhteinen pohja –moduulissa keskitytään kolmen ryhmän, kuntoutujien, omaisten ja ammattilaisten viestinnän, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Koulutuksissa osallistujien omat kokemukset toimivat oppimisen lähteinä. Työskentelymenetelminä ovat esittävän opetuksen lisäksi erilaiset pienryhmäkeskustelut ja toiminnalliset harjoitukset.

Voimme suunnitella yhteistyössä prospect-koulutuksia yhteisösi tarpeiden mukaan. Lisätietoa: koulutuksellisen tuen koordinaattori Päivi Isojärvi, p. 041 466 7683, paivi.isojarvi@hyvanmielentalo.fi.

Tulevat Prospect-koulutukset


Prospect-julkaisut
Sanna Saarimaa: Mielenkiintoisia ihmisiä, koskettavia tarinoita (2010)

Päivi isojärvi: Kokemus kouluttaa, vertaisuus voimaannuttaa (2008)