Koulutus- ja kurssitoiminta

Koulutus ja kurssitoiminta

Hyvän mielen talo järjestää mielenterveyskuntoutujille ja omaisille suunnattuja koulutuksia ja kursseja, joiden

tarkoituksena on  osallistujien

- koetun elämänhallinnan ja elämänlaadun parantuminen
- voimaantuminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyminen
- vapaaehtoistoimijana hyödynnettävien taitojen kehittyminen
- mielenterveyshäiriöihin liittyvien oireiden lievittyminen, oireiden kanssa selviytymisen taitojen kehittyminen ja oireiden uusimisen tai pahenemisvaiheiden väheneminen.

Koulutustoiminnassa keskeisessä roolissa ovat kokemustiedon ja vertaistuen välittyminen. Kokemustoimijoiden osallistuminen koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen toimivat keinoina siihen.

Hyvän mielen talo järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa myös yleisöluentoja ja infotilaisuuksia, joiden tavoitteena on

- lisätä kansalaisten asianmukaista tietoa mielenterveyshäiriöistä ja sitä kautta hälventää mielenterveyshäiriöihin liittyviä vääriä ennakkoluuloja, negatiivista leimaa ja häpeää, jotka voivat estää hoitoon hakeutumista ja/tai toipumista
- tarjota tietoa erilaisista järjestöjen ja julkisen sektorin osallistumis-, palvelu- ja hoitomahdollisuuksista (vertais)tukea, apua tai hoitoa itse sairastavana tai sairastavan läheisenä tarvitseville.

Järjestämme koulutuksia myös yhteistyössä muiden järjestöjen ja hankkeiden kanssa.Vuonna 2018 Hyvän mielen talo järjestää mm. Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 –koulutukset sekä -ohjaajakoulutukset yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Tutustu myös Hyvän mielen talon koulutuksellisen toiminnan kalenteriin 2018 (täydentyy myöhemmin kesän ja syksyn osalta).

Lisätietoja: Päivi Isojärvi, paivi.isojarvi(at)hyvanmielentalo.fi, p. 041 4667 683.