Arvot ja säännöt

Toimintaa ohjaavat arvot

1. Ihmisen sisäisen voiman tunteen kasvaminen
Vertaistukeen ja vuorovaikutukseen perustuva yhteisöllinen toiminta
lisää voimavaroja toipumiseen ja selviytymiseen.

2. Ihmisten tukeminen inhimillisen arvokkuuden säilyttämisessä
Jäsenten keskinäinen yhteistyö ja tietojen vaihto auttaa itsetunnon
säilyttämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

3. Tasavertaisten oikeuksien toteutuminen
Yhdistystoiminnan avulla vaikutetaan yhteisvoimin kuntoutujien ja
omaisten aseman parantamiseen ja tasavertaisten oikeuksien
toteutumiseen.

4. Ruohonjuuritason osaamisen ja kokemustiedon arvostaminen
Hyvän mielen talon toiminnassa arvostetaan moniasiantuntijuutta ja
erityisesti tuetaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä omassa
toiminnassa ja mielenterveystyön kehittämisessä.