Yhteistyöjäsen

Yhteistyöjäsenyys

Varsianaisten jäsenten lisäksi Hyvän mielen talo ry:n jäseninä on erilaisia yhdistyksiä, seurakuntia ja yrityksiä. Näiden yhteisöjen jäsenmaksu on 20 € /vuosi. Yhteistyöjäsenet saavat Hyvän mielen talon viestintätoiminnan kautta tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista -  ja voivat mm. ohjata omia kävijöitään käyttämään Hyvän mielen talon palveluja. Yhteistyöjäsenet voivat nimetä edustajansa Hyvän mielen talon syys- ja kevätkokouksiin.

Mikäli olet kiinnostunut Hyvän mielen talon yhteistyöjäsenyydestä tai muusta talon kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ota yhteyttä järjestötyöntekijä Ritva Hiltuseen, ritva.hiltunen@hyvanmielentalo.fi tai p. 041 548 5101.