STEA tarkastuskertomus valmistui

STEA tarkastuskertomus valmistui

12.09.2017

Hyvän mielen talon toimintaan ja talouteen 10.4.2017 tehdystä tarkastuksesta on valmistunut tarkastuskertomus. Tarkastuskertomukseen voi tutustua tästä tästä.

Tarkastuksen perusteella Hyvän mielen talon toimijoita kehotetaan kiinnittämään osaavammin huomiota tavoitteiden asettamiseen sekä toiminnan vaikutusten osoittamiseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten toiminnalla aikaansaatua muutosta tai koettua hyötyä tuodaan esiin kohderyhmien näkökulmasta.

Hyvän mielen talo on vastineessaan kuvannut toimenpiteitä toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen osalta ja näihin STEA palaa vuonna 2018, jolloin jälkitarkastuksessa seurataan toivottujen parannusten tilannetta.

Kaiken kaikkiaan toiminnassa on jonkin verran hyvääkin, mutta samalla myös paljon kehittämiskohteita, joita yhdistyksen toimijoiden on yhdessä mietittävä jatkossa. Kiitokset kaikille tarkastustoimintaan osallistuneille yhteistyökumppaneille palautteesta ja kommenteista toimintamme osalta.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Solja Peltovuori, solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667682

Takaisin tapahtumalistaan