STEA-tarkastus Hyvän mielen talo ry:ssä

STEA-tarkastus Hyvän mielen talo ry:ssä

31.03.2017

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tarkastaa Hyvän mielen talo ry:lle myönnettyjen raha-automaattiavustusten käyttöä ajalta 1.1.2016 – 31.12.2016. Hyvän mielen talo ry:n avustusten käytöstä on tehty ilmianto, jossa pyydetään tarkastamaan, että avustuksia ei ole käytetty väärin tai mahdollisesti ilmiannossa on ilmaistu että väärinkäytöksiä on tehty. Ilmiannon tekijän nimeä ei ole annettu tiedoksi Hyvän mielen talo ry:lle.

STEA-tarkastus tehdään 10.4.2017 ja siihen osallistuu stea-tarkastaja, avustusvalmistelija ja seurantavastaavia. Hyvän mielen talo ry:lle on annettu ohjeet ennakkomateriaalin kokoamiseksi vuoden 2016 toiminnasta. Tarkastuskäynnillä ryhmä tapaa Hyvän mielen talon työntekijöitä, hallituksen jäseniä ja toimintaan osallistuvia jäseniä ja kävijöitä.

Hyvän mielen talo ry:ssä on juuri valmistunut vuoden 2016 tilinpäätös, jossa ei ole yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien näkökulmasta havaittu mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 22.4.2017.

Hyvän mielen talo ry toivottaa STEAn tarkastusryhmän tervetulleeksi ja pitää oikeana, että yhteiskunnan varoin tapahtuvaa toimintaa valvotaan ja seurataan tarkasti. Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka on julkinen asiakirja.

Lisätietoa:
toiminnanjohtaja Solja Peltovuori,
041 4667682, solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi

Takaisin tapahtumalistaan