Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia

Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia

23.01.2018

Hyvän mielen talo järjestää syyskaudella 2018 Mielenterveyden ensiapu®1- ja Mielenterveyden ensiapu®2 –koulutuksia:

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus 21.-22.8.2018 klo: 9-16 (täynnä)

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus 11.-12.9.2018 klo: 9-16 (täynnä)

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus 18.-19.9.2018 klo: 9-16

Ks. lisätietoa.

Mielenterveyden ensiapu®1-koulutuksessa

saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Koulutuksessa käsiteltävät teemat: Mitä hyvä mielenterveys on, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä elämänhallinta.

Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutuksien

tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä (mm. masennus, ahdistuneisuus, psykoositilat), niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

Hyvän mielen talon huhti-elokuussa 2018 yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa järjestämien Mielenterveyden ensiapu®1- ja Mielenterveyden ensiapu®2 –koulutuksien sekä Mielenterveyden ensiapu®1- ja Mielenterveyden ensiapu®2 –ohjaajakoulutuksien paikat ovat täyttyneet.

Takaisin tapahtumalistaan