Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia, kevät-kesä 2019

Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia, kevät-kesä 2019

04.04.2019

Tulossa olevat Mielenterveyden ensiapu®2 –koulutukset:

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus 13.5., 15.5., 20.5. ja 22.5.2019 klo 12-15.30, Rajakylän olohuone, Oulu

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus 4.6., 6.6., 10.6. ja 12.6. klo 12-15.30, Yhteisötalo Aleksinkulma, Oulu

Ks. lisätietoa.

Mielenterveyden ensiapu®1-koulutuksessa

saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Koulutuksessa käsiteltävät teemat: Mitä hyvä mielenterveys on, tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä elämänhallinta.

Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutuksien

tarkoituksena on lisätä tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä (mm. masennus, ahdistuneisuus, psykoositilat, päihdeongelmat), niiden oireista ja siitä, miten voi toimia, kun kohtaa mielenterveyden ongelmia. Koulutus rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita sekä antaa valmiuksia tukea ja ohjata tarvittaessa eteenpäin.

Takaisin tapahtumalistaan