Keskustelutilaisuus ti 22.1. klo 14-15

Keskustelutilaisuus ti 22.1. klo 14-15

09.01.2019

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen, jossa esitellään oman psyykkisen voinnin seurantaa helpottavaa välinettä.

Paikka: Hyvän mielen talo, Ilona, Kauppurienkatu 23, Oulu, 2. krs.

Välineen kehittelyyn tarvitaan käyttäjien mielipiteitä, joten tule kertomaan ajatuksesi.

Voit kertoa mielipiteesi myös tilaisuudessa jaettavalla lomakkeella, jossa kysytään mm.
● olisiko tuote hyödyllinen ja käyttäisitkö sitä
● mikä olisi kiinnostava ulkonäkö
● olisiko tiedon välittyminen läheiselle ja hoitotaholle tärkeä.

Väline on eräänlainen sähköinen oirepäiväkirja, käytännössä yksinkertainen esine (koru, avaimenperä, kynä tms.). Väline auttaa huomaamaan voinnin muutokset ja nopeuttaa yhteydenpitoa hoitotahon kanssa, mahdollistaa joustavan avun saannin ja mahdollisesti vähentää sairaalahoidon tarvetta.

Kehitettävä laite räätälöidään käyttäjälle yhteistyössä hänen kanssaan. Se on digitaalisesti yhteydessä hoitotahoon ja yhdessä sovitun läheisen ihmisen kanssa. Tavoitteena on, että

● laitteen käyttäjä voi helposti seurata omaa vointiaan ja tehdä tarvittavia muutoksia
toiminnassaan, mikä lisää hänen itsenäisyyttään
● läheisen huoli vähenee, kun hän saa tiedon henkilön voinnista ja
● yhteys hoitotahoon on joustava.

Idea laitteesta syntyi Terveyden ja hyvinvoinnin palveluinnovaatiot -valmennuksessa marraskuussa 2018. Tässä vaiheessa tehdään taustaselvittelyjä eri käyttäjätahojen kanssa.

Kehitystiimissä ovat mukana Mirja Heikkilä (lääketiede, psykoterapia), Markus Kivinen (IT, työtieteet), Markku Koivuperä (ohjelmointi, projektinjohto), Olli Levaniemi (yrittäjyys, media, markkinointi), Katja Manousos (kuntoutus, viestintä) ja Sirpa Salo (bio- ja hyvinvointiteknologia, viestintä, markkinonti, hankerahoitus).

Takaisin tapahtumalistaan